Populärteknik

24 planeter med större chans för liv än jorden

Det finns faktiskt exoplaneter med bättre förhållanden för att liv ska frodas än jorden. Nu har ett forskarlag hittat 24 stycken.

Publicerad

Man kan tro att vår jord erbjuder de perfekta förhållandena för liv, men ännu bättre platser existerar i vår galax. I alla fall om man får tro en ny studie från Washington State University.

Forskarlaget har identifierat 24 exoplaneter som de benämner som "superbeboeliga". Samtliga ligger på mer än 100 ljusårs avstånd från oss, och det handlar i regel om planeter som är större och äldre än jorden där förhållandena är något varmare och blötare.

Omdömena kring beboelighet innebär dock inte att det finn liv på planeterna, utan att de har potential för att liv ska uppstå. I studien tittade teamet på 4 500 kända exoplaneter och ställde dem mot vissa kriterier. Det ska dock sägas att ingen av de 24 uppfyllde alla kriterier för att vara superbeboeliga.

Vatten är såklart avgörande, men det räcker inte med ett enormt hav. På vår planet är det tropikerna som är artrikast – och på samma sätt får en lovande exoplanet gärna ha en hög luftfuktighet med stor nederbörd. Enligt forskarna ligger den optimala temperaturen fem grader över vår egen.

Planeter som är tio procent större än jorden kommer sannolikt ha en generösare landmassa där liv kan utvecklas. De som är 1,5 gånger större svalnar långsammare och kan med sin gravitation hålla fast vid sin atmosfär under en längre period.

Liv har lättare för att frodas på planeter som rör sig kring stjärnor med ett längre livsspann och ett långsammare utvecklingsförlopp än vår egen. Solens förväntade livslängd understiger tio miljarder år, och det tog fyra miljarder år innan någon form av komplext liv utvecklades på jorden.

G-stjärnor, som vår egen, riskerar därför att köra slut på allt sitt bränsle innan mer avancerat liv ens hinner uppstå, menar forskarna. De har dock tittat på kallare G-stjärnor – samt dvärgstjärnor av K-typ, som är något kallare, mindre ljusstarka och med en mindre massa än vår sol.

Med en livslängd på 20-70 miljarder år finns det gott om tid för att planeter runt dvärgen ska utveckla avancerade livsformer som kan matcha jordens. Planeterna får dock inte vara så gamla att deras geotermiska aktivitet har avstannat och magnetfältet har försvunnit. Forskarna anser att det optimala tidsspannet för uppkomsten av liv ligger på 5-8 miljarder år.

Forskarnas studie är gjord i samarbete med Max Planck Institute for Solar System Research samt Villanova University och har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Astrobiology. Studien kan förhoppningsvis vara ett riktmärke för framtida forskning, exempelvis med Nasas James Web Telescope.