Karriär

Studie: Ingen risk att hjälpa en mobbad kollega

Kollegor som slår larm om missförhållanden hjälper alltså både sig själva och bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla, konstaterar forskarna. Foto: Pixabay
Kollegor som slår larm om missförhållanden hjälper alltså både sig själva och bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla, konstaterar forskarna. Foto: Pixabay

Det kan finnas en rädsla att ingripa mot mobbning på en arbetsplats. Men ett passivt beteende ökar snarare risken att själv bli drabbad, enligt ny forskning.

Publicerad

En studie har för första gången undersökt konsekvenser av att ingripa mot mobbning på jobbet. 

Resultatet visar att en kollega som ingriper mot mobbning inte riskerar att själv drabbas. Om man däremot avstår från att agera av rädsla för att själv bli mobbad, och då passivt medverkar till att ett negativt beteende kan fortgå på arbetsplatsen, är risken tre gånger högre att bli nästa offer.

– Det finns tidigare studier som undersökt vad människor tänker om att ingripa mot mobbning om man blir vittne till det, och det är tydligt att det finns en rädsla att själv bli drabbad. Vår forskning visar att den rädslan är ogrundad, säger Michael Rosander, biträdande professor vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Om mobbning förekommer på jobbet är det ett tecken på att arbetsplatsen fungerar dåligt. Kollegor som slår larm om missförhållanden hjälper alltså både sig själva och bidrar till en bättre arbetsmiljö för alla, konstaterar forskarna.

Behövs mer forskning

Mer forskning behövs dock för att bättre förstå olika mekanismer i samband med mobbning på arbetsplatser. 

– Vi vill bland annat veta hur situationen påverkas av olika sätt att agera när man ser mobbning eller av den status den som mobbar eller den som ingriper har, till exempel om det är ens chef som mobbar, säger Michael Rosander. 

Studien, som är publicerad i tidskriften Psychology of Violence, gjordes genom att låta ett representativt urval av yrkesverksamma i Sverige svara på två enkäter om agerande i samband med mobbning på arbetsplatsen. Enkätfrågorna skickades ut från Statistiska centralbyrån under 2017 och 2019.