Fem klimatscenarier för jordens framtid

2021-08-10 10:03  
Skogsbränderna i Turkiet. Foto: Ismail Coskun/AP/TT

En snabb omställning till ett mer hållbart levnadssätt. Eller en medeltemperatur som om 80 år stigit över fyra grader. Här är FN:s klimatpanel IPCC:s fem scenarier för jordens utveckling.

Första scenariot

I det mest optimistiska scenariot beskrivs en värld där de globala koldioxidutsläppen är på noll netto år 2050. Samhällen har ställt om till mer hållbara levnadssätt. Man fokuserar inte längre på den ekonomiska tillväxten utan på det övergripande välbefinnandet.

Extremväder är allt vanligare, men världen har lyckats att undvika de värsta klimatförändringarnas konsekvenser.

Det är det enda scenariot där världen möter Parisavtalets mål att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader Celsius, jämfört med förindustriell nivå. Jorden värms upp med 1,5 grader, men temperaturökningen stabiliserar sig runt 1,4 grader till slutet av seklet.

Andra scenariot

I det här scenariot är har koldioxidutsläppen minskat mycket, men det går inte lika snabbt och man når noll netto efter 2050. De hållbara socioekonomiska förändringarna är desamma som i det första scenariot. Temperaturer kommer att stabilisera sig runt 1,8 grader Celsius vid slutet av seklet.

Tredje scenariot

I ett medelscenario stannar koldioxidutsläppen på samma nivå som idag och går inte ned förrän vid mitten av seklet. Man närmar sig hållbarhet väldigt långsamt – utvecklingen och inkomstskillnader ökar ojämnt. Temperaturen stiger med 2,7 grader Celsius vid sekelskiftet.

Fjärde scenariot

Om världen utvecklar sig så här, blir koldioxidutsläppen år 2100 dubbelt så stora som dagens. Temperaturer fortsätter att stiga stadigt. Länderna konkurrerar mer med varandra, satsar på nationell säkerhet och försäkrar sin egen livsmedelsförsörjning. Vid sekelskiftet har den globala medeltemperaturen ökat med 3,6 grader Celsius.

Femte scenariot

Det här scenariot ska man försöka undvika till varje pris. Koldioxidutsläppen fördubblas fram till år 2050. Den globala världsekonomin växer snabbt men det är fossila bränslen och energikrävande livsstilar som genererar tillväxten. Den globala medeltemperaturen stiger med 4,4 grader fram till 2100.

Lärdomar

Klimatrapporten kan inte säga vilket scenario som är det mest sannolikt – många faktorer spelar in, bland annat regeringarnas politik. Det rapporten visar är hur de val som vi gör idag kommer att påverka framtiden.

I alla scenarier räknar man med att uppvärmningen kommer att fortsätta åtminstone några årtionden till. Havsnivån kommer att stiga i hundra- eller tusentals år, och Arktis kommer att vara isfritt minst en sommar de kommande 30 åren.

Men hur snabbt havsnivåerna kommer att stiga och hur livsfarligt vädret blir beror fortfarande på den vägen som världen kommer att välja.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer