Karriär

”Viktigt behandla alla lika”

Stirra dig inte blind på siffror när du löneförhandlar med dina anställda. Hur medarbetarna upplever sin nya lön kan ha minst lika stor betydelse för hur nöjda de blir – och för hur bra de sedan presterar.

Publicerad

En anställd som är nöjd med sin lön presterar bättre, sägs det. Men psykologisk forskning visar att långt fler faktorer än siffror och procentsatser spelar in för hur tillfreds medarbetaren blir i en löneförhandling.

Det handlar om såväl motiveringar och respekt som förståelse för själva löneprocessen – något som många chefer missar.

– Lön handlar om ekonomi, men också väldigt mycket om psykologi. Ofta tar man inte hänsyn till att individer upplever lön på olika sätt, säger Karin Karlström, Sacos utredare i chefs- och ledarskapsfrågor.

En person som känner sig värdigt behandlad i lönesättningen accepterar sin nya lön i högre utsträckning än andra, även om utfallet av löneförhandlingen egentligen är negativt. På samma sätt upplever anställda sin nya lön som mer rättvis om de får en bra motivering till den av sin chef, visar forskning. Men även principerna för lönesättningen spelar in.

– Det är viktigt att alla medarbetare i hela verksamheten behandlas på ett likartat sätt i löneprocessen. Det här kan man fundera över, för det tror jag inte alltid görs, säger Karin Karlström.

Hon poängterar vikten av en tydlig löneprocess på arbetsplatsen så att cheferna får stöd i lönesättningen.

– Som chef ska man inte lägga allt ansvar på sig själv. Man behöver ett bra system runt omkring som bas.

Text: Marieke Johnson