KARRIÄR

Vet du bättre än din chef? Så hanterar du det

Overhead view conference audience listening to speaker with microphone.
Är nya chefen mer oerfaren än vad du är?

Den nya chefen har goda ledarskapsförmågor och många idéer men är betydligt mindre yrkeserfarenhet dig. Måste det vara ett problem?

 Vi jobbar längre upp i åldrarna och många generationer samsas på samma arbetsplats. Det ökar också risken, eller chansen, att du får en chef med mindre erfarenhet än dig själv. 

I Fast Company skriver beteendevetarna Grace Lordan och Daniel Jolles om den situationen.  Rätt hanterad kan den leda till större arbetsglädje och ökad kreativitet snarare än frustration och konflikter, enligt dem.

Här är deras bästa tips:

Ta olikheterna som en utmaning

Olika erfarenheter, skilda bakgrunder och åldersskillnad bär en potentiell möjlighet till innovation och nytänkande, menar Lordan och Jolles. Se det som ett tillfälle utbyta information och utvecklas, uppmanar de. Att anta den här utmaning innebär också att vara öppen för nya perspektiv.

Be om råd och var nyfiken

Att vara länge i en bransch, eller på ett företag, kan ha en stagnerande inverkan. Den egna positionen och expertisen kan bli en ”barriär” för att få feedback från andra. Att fråga den nya, mindre erfarna chefen, om råd på de områden där den har styrkor kan därför vara bra för dig samtidigt som det bygger förtroende mellan er. Att vara nyfiken på vem den här nya, kanske yngre, personen är kan också vara givande och ge nya perspektiv.

Samskapa din jobbroll

Att få en ny arbetsledare är alltid ett idealt tillfälle för att ändra synen på din roll på jobbet, menar de två beteendevetarna. Kan hända att den nya chefen inte kan matcha dina yrkeskunskaper, men en ledare ska till viss del komma in med annan kompetens. Ta chansen att tillsammans med hen mejsla fram ett nytt sätt att se på din yrkesroll, skriver Lordan och Jolles.