Karriär

Unga kvinnors drömyrke: Ingenjör

Foto: Alamy
Foto: Alamy

Ingenjör, projektledare och entreprenör. När dagens unga kvinnor listar drömjobben så lockar det tekniska. Det framgår i en ny arbetslivsundersökning.

Publicerad

Ingenjörsyrket är mansdominerat och har länge haft svårt att locka till sig kvinnor. På vissa utbildningsinriktningar har andelen ansökande kvinnor knappt legat över tio procent. Men det börjar bli ändring på det. I höstas hade KTH, Linköpings tekniska högskola och Luleås tekniska universitet rekordmånga kvinnliga sökande.

Faktum är att ingenjör kommer på en stark förstaplats när kvinnor i åldern 18-29 får välja sitt drömjobb. Detta följt av projektledare och entreprenör. Det framgår i en arbetslivspanel genomförd av Manpower.

En stor skillnad hos unga jämfört med äldre kvinnor är just drömmen om att bli ingenjör. Bland äldre kvinnor är drömjobbet istället administratör eller författare. Så på den här punkten liknar unga kvinnors karriärsönskemål männens.

Läs mer:

I dagsläget ligger andelen kvinnliga studenter på ingenjörsutbildningarna kring en tredjedel, vilket är en markant förbättring jämfört med hur det såg ut för tio år sedan. Enligt Teknikföretagen är runt var femte ingenjör i arbetslivet en kvinna, men rekordsiffrorna från skolorna höjer förhoppningarna om att andelen ska bli jämnare framöver.

Och det behövs ingenjörer – företag inom vissa segment har redan i dag svårt att rekrytera kompentent personal, och enligt beräkningar från Statistiska centralbyrån kommer det inte bli bättre med åren. 2030 beräknas bristen på ingenjörer ligga på runt 30 000.

Om undersökningen: 4 793 personer deltog i Manpowergroups arbetslivspanel. Panelen utgör ett representativt urval av Sveriges arbetsföra befolkning avseende ålder, kön och bostadsort.