KARRIÄR

Tech-rekryterarnas favoritfrågor du bör ha koll på

Illustration av en arbetsintervju.

Ska du söka jobb inom techbranschen? Här är några av rekryterarnas favoritfrågor som kan vara värda att hålla kolla på.

Publicerad

Arbetsintervjuer tenderar att likna varandra och följer ofta samma mönster. ”Vad är dina styrkor?”, ”Hur skulle dina kollegor beskriva dig?” och ”Varför vill du jobba här?” är standardfrågor du antagligen kommer att få oavsett vilket företag du söker dig till.

Även om intervjuer i regel är lika varandra har många rekryterare en specifik favoritfråga. Sajten Fast Company har frågat rekryterare inom teknikbranschen vad de frågar kandidaterna – och varför.

1. Kan du förklara hur ett verktyg fungerar på ett icketekniskt vis?

Robyn Brooks, rekryteringschef inom cyber och IT på finansbolaget Aon, letar efter förmågan att förmedla ett koncept genom enkla ord och anekdoter.

– Vi måste ofta förklara komplexa koncept för en icketeknisk publik. Med den här frågan vill jag förstå om kandidaten kan ta en komplex idé och bryta ner den, säger hon.

Även Sonya Vance Brown chef på rekryteringsfirman Revature gillar den frågan. Enligt henne är det ett bra tecken om kandidater visar en villighet att hjälpa kollegor som inte jobbar inom tech, och klarar av att göra dem mer bekväma när de pratar om olika projekt.

– Jag vill veta att kandidater kan vara tålmodiga med kollegor som har begränsade kunskaper om deras projekt. Att de kan ge förklaringar utan fackspråk och akronymer och om de ställer frågor för att se om informationen går fram, säger hon.

2. Vilken specifik version av en mjukvara använder du?

Shahan Avedian, ledande techrekryterare på rekryteringsfirman Yoh, använder den här frågan för att urskilja kvalificerade kandidater från mängden. Vaga generella termer visar direkt på att expertkunskaperna inte finns där, enligt honom.

– Jag kan nästan direkt avgöra om de verkligen vet vad de pratar om eller om de har förvrängt sin professionella bakgrund. De kandidater som kort och tydligt kan definiera gränserna för sin kunskap, som att säga ”Jag har arbetat med version 15 till 17”, har mycket bättre förutsättningar att gå vidare till nästa intervjurunda och lyckas i en arbetsroll, säger han.

Att inte jobba med den senaste versionen av en mjukvara behöver inte heller vara någon negativt. Det är bättre om man är tydligt med vilka färdigheter man har menar Shahan Avedian.

3. Vilka nya kompetenser eller färdigheter har du utvecklat nyligen?

Nick Curry chef på Amazon Web Services avdelning för nya talanger ställer den här frågan av två anledningar. För det första går det i linje med ett av Amazons motton ”lär dig och var nyfiken”. För det andra, för att nyfikenhet gör att lärande blir kul.

– Jag får ofta höra kandidater berätta om att de nyligen börjat med en ny hobby eller börjat lära sig ett nytt språk. Det här betyder att de sätter sig själva i nya och utmanande situationer för att utveckla sin kunskap och för att öva flexibilitet. De förstår att alla situationer erbjuder en möjlighet att lära sig – även negativa sådana, säger han.

Det är också något som visar att en kandidat inte är rädd för förändring, även om det ibland inte är det enklaste enligt Nick Curry.

– Om man kan visa att man prioriterar förändring kommer man att trivas på Amazon, för här är allt nytt för de som inte jobbat här tidigare, säger han.

4. Vad betyder uttrycket ”if it ain´t broke, don´t fix it” för dig?

Lisa Sterling, hr-chef på bolaget Perceptyx som arbetar med medarbetarundersökningar, vill veta hur kandidater tänker. Om de kan utmana den nuvarande arbetsmodellen och ta med nya perspektiv till en arbetsplats.

– Det är särskilt användbart när kandidater tar upp exempel på när de plockade isär något för att sedan göra det bättre. Att förstå deras processer berättar för mig hur de arbetar och om de skulle passa bra på en viss arbetsplats, säger hon.

5. Vad får du inte på ditt nuvarande jobb som gör att du söker dig vidare?

Genom att ställa den här frågan blir det tydligt hur en kandidat vill utvecklas, tycker rekryteringschefen Brandon Muncy på techbolaget Excella.

– Jag letar generellt inte efter ett specifikt svar, bara en bättre förståelse av vad som är viktigt för dem. På det viset kan jag bättre beskriva för kandidaterna på vad Excella kan erbjuda som ett nästa steg i karriären. Det händer att våra mål inte överensstämmer, och då kan jag enkelt förklara vad vi letar efter för kandidater och vi kan sedan komma överens om att gå skilda vägar, säger han.

6. Vilken position, om den skiljer sig från din nuvarande, vill du ta dig till?

Liknande den förra frågan vill Melissa Maloul, chef över personaldrift på kundkomunikationsbolaget Nordis Technologies, få veta mer kandidaternas karriärmål.

– Det kan ge en känsla för om den här medarbetaren kommer vara kvar länge och om de kommer lägga tid och kraft på att lära sig och växa med vårt företag eller springa efter en möjlighet någon annanstans om några månader. Ibland kan svaret väcka idéer om en möjlig utvecklingsväg för nyanställda. Det kan också ge intryck om hur realistiska deras mål är, något som kan vara ett snabbt test i kritiskt tänkande, säger hon.

Ett ärligt svar, även om det är att kandidaten inte vet är att föredra menar Melissa Maloul.

– Svaret kan säga mycket om en persons karaktär, något som kan väga tyngre än någon med sin framtid helt kartlagt och kopplad till ett specifikt resultat, säger hon.