Karriär

Studie: Så utformas öppna kontorslandskap på bästa sätt

Studie visar att skrivbordens placering i öppna kontorslandskap spelar roll för hur vi presterar på jobbet. Foto: Unsplash
Studie visar att skrivbordens placering i öppna kontorslandskap spelar roll för hur vi presterar på jobbet. Foto: Unsplash

Skrivbordens placering i öppna kontorslandskap spelar roll för hur vi presterar och samarbetar på jobbet. Det visar en ny studie.

Publicerad

Forskare vid The Bartlett School of Architecture vid University College London har undersökt hur produktivitet, jobbfokus och laganda påverkas av kontorslandskapets utformning.

I en enkät, som besvarats av drygt 170 anställda på ett stort internationellt teknikföretag, fick medarbetare värdera hur nöjda de var med arbetsplatser och mötesrum på företagets huvudkontor i London. Forskarna har också analyserat hur enkätdeltagarnas skrivbord var placerade.

Studien, som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PLOS One, visar att två grupper anställda var mindre nöjda med kontorsmiljön och upplevde negativa effekter för exempelvis samarbete i sina team. En grupp är personer som har många skrivbord i sitt synfält. Enligt forskarna kan deras upplevelse bero på fler distraktioner och svårigheter att prata med kollegor utan att störa andra.

Den andra mindre nöjda gruppen är medarbetare med skrivbord riktade bort från kontorets centrala delar, och då inte ser kollegor som sitter bakom dem. Här kan en tänkbar förklaring vara bristande kontroll över miljön.

Anställda med god överblick över lokalerna – men med förhållandevis få skrivbord i blickfånget – upplevde däremot mer fokus, ökad produktivitet och bättre laganda. Produktivitet och koncentrationsförmåga tycks även gynnas av att skrivbordet är placerat vid ett fönster jämfört med att sitta intill en vägg.

Författarna menar att fler studier behövs för att kunna dra generella slutsatser, men att resultatet ändå ger en fingervisning om att placeringen av skrivborden har betydelse för produktivitet och nöjda medarbetare i öppna kontorslandskap.

När pandemin medger en återgång till kontoren kan det, enligt forskarna, vara en god idé att skapa mindre öar inom ett större kontorslandskap och placera skrivborden på ett sätt som ökar medarbetarnas visuella kontroll.

Studien ”Differential perceptions of teamwork, focused work and perceived productivity as an effect of desk characteristics within a workplace layout” finns att läsa här.