Karriär

Sju sätt att hantera det digitala arbetslivet

Det finns flera vägar att gå för att minska stressen i det digitala arbetslivet. Kristina Palm, forskare vid KTH och KI, har tillsammans med forskarkolleger sett att de finns sju olika typer när det gäller hur gränsen mellan arbete och privatliv ser ut.
Det finns flera vägar att gå för att minska stressen i det digitala arbetslivet. Kristina Palm, forskare vid KTH och KI, har tillsammans med forskarkolleger sett att de finns sju olika typer när det gäller hur gränsen mellan arbete och privatliv ser ut.
Kristina Palm. Foto: Sanna Percivall
Kristina Palm. Foto: Sanna Percivall

Gränsen mellan arbete och privatliv blir allt otydligare. Det som löser livspusslet för en person, är en stressfaktor för en annan. Forskare kring det digitala arbetslivet har nu tagit fram sju olika profiler. Vilken typ är du?

Publicerad Uppdaterad

Här hittar du de hetaste lediga ingenjörsjobben, surfa till Ny Teknik Jobb!

Gränsen mellan arbete och privatliv blir allt otydligare. Men det som löser livspusslet för en person, är en stressfaktor för en annan.

Forskare kring det digitala arbetslivet har nu tagit fram sju olika profiler. Vilken typ är du? Separerare eller arbetslivsintegrerare?

Sedan ett år tillbaka leder Kristina Palm, forskare vid Karolinska institutet och KTH, projektet Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv som finansieras av AFA försäkring. Hon ska med två andra forskare, Ann Bergman och Calle Rosengren, försöka se hur chefer och medarbetare kan jobba i gränslandet mellan arbete och privatliv på ett mer hållbart sätt.

– Den gränsen mellan är i dag väldigt utsuddad. Många tar med sig arbetet hem och privatlivet kommer in i arbetslivet. Vi ser verkligen att det spiller över åt båda hållen, säger Kristina Palm.

Den första delen av projektet visar redan på intressanta resultat. Under en vecka har anställda, främst tjänstemän men även kollektivanställda, gjort anteckningar om sitt gränsöverskridande arbete, det vill säga när de utfört privata uppgifter på jobbet och tvärtom. En förutsättning är att personerna har ett jobb som alls går att ta hem.

Efter att ha analyserat dagböckerna kunde forskarna ta fram sju olika personas:

  1. Totalsepareraren håller isär arbete och privatliv helt och hållet.
  2. Platssepareraren låter den fysiska platsen bestämma vad som är arbete och privatliv. Arbetet sker på arbetsplatsen, och hellre än att ta med jobbet hem sitter platssepareraren kvar tills det är klart.
  3. Tidssepareraren låter arbetstiden bestämma. Själva arbetet kan utföras på arbetsplatsen, hemma eller på ett kafé till exempel.
  4. Privatlivsintegreraren låter privatlivet spilla över på arbetslivet men inte tvärtom. Bokar till exempel läkarbesök eller kollar sociala medier på arbetet.
  5. Arbetslivsintegreraren låter arbetet komma in i privatlivet men inte tvärtom. Kollar exempelvis jobbmail i alla möjliga privata sammanhang.
  6. Totalintegreraren låter det vara ett fritt flöde mellan arbete och privatliv utifrån behov.
  7. Inkonsekventen beter sig på olika sätt och har ingen tydlig strategi. Vill kanske vara en tidsseparerare men lyckas inte och byter inriktning.

Men frågan om vilken profil som bäst klarar av det gränslösa arbetslivet går inte att besvara.

– För personer med småbarn passar det ofta bra att integrera. Då kan de hämta barnen tidigt på dagis och sedan jobba hemifrån på kvällen, säger Kristina Palm.

Flera av deltagarna har valt att vara separerare för att de mår bättre av att släppa jobbet och få mer fritid och tid för återhämtning.

– De som varit i situationer med för mycket jobb och det har spillt över i den privata sfären har behövt sätta tydligare gränser utifrån ett hälsoperspektiv. Vissa tror inte att de tar med jobbet hem men de har ändå koll via mobilen, och det kan påverka familjelivet.

Den viktigaste slutsatsen är att arbetsgivare och arbetsgrupper måste förstå att de olika typerna finns för att minska spänningar och undvika konflikter, konstaterar hon.

– Jobbar en separerare med en kollega som är totalintegrerare kan det bli krockar som skapar ohälsa.

Vilken typ är du själv?

– Jag vill vara en separerare men ju mer jobb jag har desto svårare är det. Teknikmässigt mikroseparerar jag, bland annat genom att inte ha pushnotiser för jobbmail i mobilen.

Tips för det digitala arbetslivet

Förstå att det finns olika sätt att hantera det gränslösa arbetet som passar olika personer.

Diskutera i arbetsgruppen hur ni vill ha det. Vilka förväntningar har ni på varandra? Hur ska ni göra för att det ska fungera för just er grupp?

Är du chef så var tydlig med vad du förväntar dig av medarbetarna, och vad du inte förväntar dig.