Karriär

Scania: ”Aldrig tidigare har problem synliggjorts så tydligt”

Sofia Vahlne, Scania. Foto: Peggy Bergman
Sofia Vahlne, Scania. Foto: Peggy Bergman

Efter #teknisktfel har Scania ”lyft dialogen internt”. ”Vi har tagit stort intryck av vittnesmål som framkommit genom #metoo”, säger Sofia Vahlne, företagets head of labour affairs.

Publicerad

Nu har det gått snart två månader sedan uppropet #teknisktfel först publicerades. Har ni vidtagit några åtgärder efter det i er organisation?

– Främst så handlar det om att vi arbetar vidare med initiativ som redan finns på plats och var igång innan #metoo och #teknisktfel. Samt att alla, från högsta ledningen ut i alla delar av organisationen, fortsätter att känna ett stort ansvar för att arbeta vidare med och att följa upp dessa viktiga frågor. Vi har också en dialog med andra bolag i svenskt näringsliv och vi hoppas att vi kanske också kan vi lära oss av varandra, etablera fler partnerskap, och bli ännu bättre, säger Sofia Vahlne, head of labour affairs.

Vilket intryck har ni tagit av vittnesmålen i uppropet?

– Det är först när vi ser problemen på riktigt, uppmärksammar dem, och visar i alla led och med kraft att vi absolut inte accepterar dessa beteenden som vi kan få till förändring. Aldrig tidigare har strukturella problem av detta slag synliggjorts så tydligt i olika branscher, även vår. Vi har tagit stort intryck av vittnesmål som framkommit genom #metoo.

Gruppen bakom #teknisktfel ställer nu krav på åtgärder av branschen, bland annat en stor utbildningsinsats av chefer om ansvaret att utreda sexuella trakasserier. Hur utbildas era chefer i de här frågorna?

– Vi utbildar våra chefer och ledare förebyggande globalt genom ett program som vi kallar Skill Capture. Det handlar om att tillvarata alla medarbetares kompetenser genom att synliggöra och ifrågasätta fördomar och skapa en inkluderande miljö för alla. Scania har också sedan länge arbetat förebyggande och systematiskt med psykosocial arbetsmiljö genom återkommande undersökningar av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, vilket vi fortsätter med. Vi har en online-utbildning inom etik som är obligatorisk för alla medarbetare där kränkande beteende är ett av de ämnen som tas upp. I Sverige har vi en företagshälsovård som är inbyggd i företaget som har hög kompetens i området, vilket ger ett mycket nära samarbete med verksamheten.

– I samband med att dessa frågor aktualiserats genom #metoo-kampanjen och #teknisktfel så lyftes också dialogen internt. Vi har arbetat med att sprida information till både chefer, ledare och medarbetare om var man ska vända sig om man upplever sig trakasserad eller kränkt, vilket också är något vi fortsätter med.

– Det är genom dialog mellan ledare och medarbetare samt kollegor emellan som vi får till beteendeförändringar och utmanar normer och strukturer som inte är i linje med våra värderingar. Det är ett arbete som pågår kontinuerligt men som jag upplever att det nu läggs ännu mer fokus på.

---

Läs svaren från fler svenska teknikjättar här: