Karriär

Så undviker du att zona ut under videomötet

Foto: Josh Solomon
Foto: Josh Solomon

Det kan vara svårt att behålla uppmärksamheten under en videokonferens med många deltagare. Här är tipsen som kan hjälpa om du tenderar att zona ut.

Publicerad

Du ansluter till ett videomöte, men tio minuter in i samtalet börjar tankarna att vandra iväg. Du har glömt vad den senaste personen sa, och börjar kanske gå igenom mejl samtidigt som du passivt lyssnar. För många är detta scenario alltför bekant. Harvard Business Review har listat fem strategier för att lyssna mer effektivt under ett virtuellt möte:

Definiera vad du ska bidra med

Stanna upp ett ögonblick inför starten för att klargöra syftet med mötet. Tänk också igenom vad du kan bidra med. Vilken är den viktigaste informationen du har? Var beredd att lyfta fram dina punkter. Om du inte behöver presentera någon information, identifiera vad du hoppas lära dig av samtalet. Att räkna ut detta i förväg hjälper dig att lyssna mer noggrant.

Var uppmärksam

Mötesdeltagare bryter ibland in med synpunkter utan att först lyssna på vad som redan har sagts. Det kan leda till att andra upprepar information eftersom de inte känner sig hörda eller förstådda. Allt detta bromsar mötet. Här hjälper aktiv lyssning. Innan du tar upp ett nytt ämne, upprepa vad du nyss har hört. Det underlättar inte bara samtalet, det blir också mer troligt att andra kommer att lyssna till vad du har att säga.

Knyt ihop information

Virtuella möten är en utmaning för samtalsledaren. Deltagarna ger ofta spridda kommentarer och det är svårt att hålla konversationen flytande. Lyssna och reflektera därför noggrant kring deltagarnas bidrag. Då kan du som mötesledare sammanfatta och knyta ihop informationen. Det hjälper övriga deltagare att se ett större sammanhang och samtalet styrs i en produktiv och problemlösande riktning.

Få tillbaka din uppmärksamhet

Trots att du som mötesdeltagare anstränger dig för att lyssna är det naturligt att tankarna börjar vandra. Liksom vid meditation kan du notera den distraherande tanken, men sedan styra tillbaka uppmärksamheten till samtalet. Det kan underlätta att skriva ner tankarna så att du kan återkomma till dem senare. Du kan också göra sådana anteckningar innan mötet börjar för att kunna vara mer närvarande.

Var inte rädd för att fråga

Om du blir distraherad kan du upptäcka att du missat mycket eftersom samtalet kan ha rört sig i en ny riktning. Ge dig själv några minuter för att komma tillbaka. Var inte rädd för att ställa en fråga och erkänna att du tappade koncentrationen ett ögonblick. Det kan också hjälpa andra i samtalet eftersom du troligtvis inte är den enda som tappat koncentrationen.