Karriär

Så stärker du ledarskapet inför 2022

Chefer och teamledare står nu inför en tuff utmaning att motivera sina medarbetare inför ännu ett år i pandemins kölvatten. Foto: Chenspec/Pixabay
Chefer och teamledare står nu inför en tuff utmaning att motivera sina medarbetare inför ännu ett år i pandemins kölvatten. Foto: Chenspec/Pixabay

Pandemileda, osäkerhet och tilltagande trötthet. Här är tipsen för att stärka och motivera medarbetare under kommande år, där hybrida arbetssätt troligen fortsätter.

Publicerad

Många anställda har vant sig vid hemmajobb och hybridmodeller, men inte desto mindre kan tilltagande trötthet och stress infinna sig. Chefer och teamledare står nu inför en tuff utmaning att motivera sina medarbetare inför ännu ett år i pandemins kölvatten.

I tidningen Fast Company ges några råd för ett bra och engagerande ledarskap under 2022:

Stärk sammanhållningen

Anställda som upplever samhörighet är mer produktiva och engagerade. Här bör ledare använda alla medel som finns för att främja en god företagskultur. Ta dig även tid att prata med medarbetare oavsett om de befinner sig på kontoret eller jobbar på distans. Om smittläget tillåter kan även regelbundna sammankomster, luncher eller andra sociala aktiviteter vara bra för att återknyta kontakt och stärka gemenskapen.

Visa känslor

Äkthet i kommunikationen stärker förtroendet. Ledare som är öppna med både positiva och negativa känslor bygger lojalitet och starkare band med sina anställda. Genom att erkänna svårigheter eller be om feedback främjas en kultur där även medarbetare tycker att det är okej att uttrycka åsikter och vara sig själva.

Tydliggör mål 

Anställda som ser ett syfte och mål med sitt arbete är mer motiverade. Det här är särskilt viktigt nu under pandemin när många omvärderar sina prioriteringar och kanske funderar på hur väl företagets värderingar stämmer in på deras egna. Lyft därför fram sambandet mellan medarbetarnas jobb, olika roller och företagets mål. Identifiera möjligheter till karriärutveckling om en medarbetare uttrycker önskemål om nya utmaningar.

Visa uppskattning

Det kan låta som en självklarhet att visa uppskattning för anställdas insatser, men på en hybrid arbetsplats kan detta vara en utmaning. Men brist på uppskattning och feedback kan innebära att medarbetare fastnar i uppgifter och känner sig ineffektiva. Utöver regelbunden enskild återkoppling kan det vara bra att lyfta fram och berömma medarbetares insatser på möten eller i rapporter. Det är också viktigt att lyssna och låta alla få en chans att bli lyssnade på.

Ha hälsan i fokus

Vi har alla kämpat oss igenom den turbulenta pandemin, men för många har det varit extra tufft. Här är det viktigt att uppmärksamma medarbetares behov av stöd för att minska risken för psykisk ohälsa. Erbjud professionell hjälp, skapa tillfällen för att prata, bearbeta frågor och lära av varandra.