Karriär

Så rustar du dig inför jobbåret 2021

Många är trötta på pandemins härjningar och längtar tillbaka till kontoret och en normal tillvaro, men det gäller att ha en psykologisk beredskap för att kunna hantera ännu ett osäkert år. Här är några tips för att stärka förmågan att anpassa oss till situationen.

Publicerad

Under det turbulenta 2020 testades både vårt tålamod och vår förmåga att anpassa oss efter en ständigt förändrad situation. För många kantades året av trötthet och stress samtidigt som gränsen mellan jobb och fritid suddades ut. Eftersom läget fortfarande är osäkert är det, enligt en artikel i Forbes, viktigt att ta en titt på vår psykologiska motståndskraft. Här är tre viktiga frågor att ställa för att ha en bra grund att stå på.

Hur påverkar situationen dig? 

Att visa prov på motståndskraft handlar inte om att inte uppleva jobbiga känslor som exempelvis stress och oro. Snarare innebär motståndskraft att vi vet hur vi ska göra och anpassa oss när liknande känslor uppstår. En medvetenhet om hur den nuvarande situationen påverkar oss är särskilt viktig för ledare. Här läggs ofta tid på att se effekten av motgångar i teamen, men mindre fokus finns på hur ledarna själva påverkas av yttre störningar. När vi bedömer oss själva finns även en risk att vi blir för självkritiska. Här är det viktigt att lägga till självmedkänsla och ha en förståelse att vissa saker ligger utanför vår kontroll. 

Hur kan du leda dig själv? 

Kanske sugs du in i det ena zoom-mötet efter det andra, äter på oregelbundna tider och blandar ihop jobb med fritid. Pandemin har skakat våra inarbetade rutiner och tidigare vanor, men för att allt inte ska bli gränslöst är självledarskap viktigt. Det är viktigt att ha en tydlig vision för hur du vill förändras och utvecklas. Vidta åtgärder för att närma dig dina mål. Ta hand om ditt personliga välbefinnande och försök att vara optimistisk. Var hela tiden medveten om vad du dagligen kan göra för att uppfylla dessa viktiga delar av självledarskapet. Det bidrar till att utveckla tålamod och motståndskraft.

Har du stöttande personer runt dig? 

Många jobbar nu på distans men det betyder inte att vi tvingas bygga upp vår motståndskraft och anpassningsförmåga på egen hand. Att identifiera förbättringsmöjligheter och skapa nya vanor tillsammans med andra ökar förmågan till uthållighet för alla. Därför är det viktigt att prioritera relationer och påminnas om att du inte är ensam i svårigheterna. 

Fokusera på att knyta an till empatiska och förstående personer som kan bekräfta dina känslor och även stötta dig att nå mål i en osäker tid. Som ledare kan du påminna dina teammedlemmar om att de inte är ensamma i situationen. Uppmuntra även medarbetare att prata om hur de mår.