Karriär

Så kan grupptänkande undvikas under videomöten

Grupptänkande riskerar att bli vanligare när kommunikation sker digitalt. Det här påverkar kreativiteten negativt. Här är tipsen som kan bidra till mer mångfald i åsikter och idéer.

Publicerad

Grupptänkande, där alla tycker lika och är överens om beslut, är inte särskilt gynnsamt för ett företags utveckling och framgång. Och virtuella möten tycks förstärka ett sådant beteende, menar Erica Dhawan, expert på samarbete och innovation, i en artikel i Fast Company.

Hon lyfter fram att stress, svårigheter att fokusera, mötestekniken och oro för att bli bedömd av kollegor bidrar till att många kan dra sig för att uttrycka sina åsikter under virtuella möten. Det är inte heller ovanligt att ett fåtal personer dominerar samtalet. Bristen på kroppsspråk medverkar också till att reaktioner blir svårare att tyda. Resultatet kan bli hämmad kreativitet och bristande mångfald i åsikter. Men det finns sätt att undvika grupptänkande:

Förbered inlägg

Innan du ansluter till digitala möten kan du förbereda en eller två tydliga frågor eller konstruktiv kritik som kan bidra till samtalet. Fråga dig själv om du verkligen säger det du menar under mötena, ger nödvändiga detaljer och är tydlig med förväntningar kring arbete som ska göras. Är du förberedd blir det lättare att flika in dina åsikter under mötet.

Växla ledare

Det finns ett stort värde i att mötesledare roterar. Det får alla att känna sig inkluderade och uppskattade. Det bidrar också till mer variation och dynamik i de ofta monotona mötena.

Underlätta uppföljning

För vissa kan det vara svårt att höja sin digitala hand eller bryta in när någon annan pratar. Oavsett anledning finns en risk att bra idéer missas. Uppmuntra medarbetare att fortsätta diskutera efter mötet via e-post eller chattar för att fånga upp idéer och kommentarer som inte kommit fram.

Dela idéer

Uppmuntra till mer fruktbara samtal under videokonferensen. Ge exempelvis tystare teammedlemmar utrymme att prata först – utan att de känner att de hamnar i rampljuset. Dela bra idéer som kommit fram före och efter mötet med resten av teamet. Använd omröstning vid större beslut för att säkerställa att olika åsikter vägs in.