Karriär

Professor: ”Viktigt att ta pauser under distansarbetet och gå ut”

Distansarbetet har nu pågått under nästan ett års tid och för många är det ofrivilligt. Hur påverkas vi av situationen och hur kan vi ta oss igenom tuffa arbetsdagar? Susanna Toivanen, som är professor i sociologi och forskar om hälsosamt arbetsliv vid Mälardalens högskola, ger här sin syn på saken.

Publicerad

Hur påverkas vi av distansarbete under så lång tid?  

– Vi har ingen forskning om detta eftersom det är så pass unikt. De flesta effekter av frivilligt distansarbete är positiva och forskningen rapporterar om ökad motivation och ökad produktivitet samt bättre balans mellan arbete och fritid. Men nu är vi mer eller mindre påtvingade distansarbete och här finns nog stora variationer. Hur man får jobbet att fungera kan påverkas av arbetsytor och hur många som är i hemmet. För många är det utmaning nummer ett. Distansarbete kräver också att man tar tag i och planerar sin arbetsdag själv, säger Susanna Toivanen.  

Vilka hälsorisker ser du?  

– Hemmet är ingen kontorsarbetsplats och vi pratar mycket om ergonomi, med all rätt, och det är viktigt att tänka på variation för att inte bli sittande i konstiga arbetsställningar vid köksbordet. För att inte hamna i situationer som tröttar ut oss gäller det också att ta pauser var tjugonde minut för att få återhämtning. Men sedan har vi också det här att många känner sig ensamma och då påverkas motivationen och hur man får jobbet gjort. Det här är ett svårt problem som man ska ta på stort allvar och försöka se till att man får tröst och sällskap. 

Vad kan man göra för att hålla motivationen uppe?  

– Om det är tungt och motigt, man kanske är trött både psykiskt och fysiskt, är det viktigt att ta pauser och gå ut. Ta gärna en promenad, ha Zoom-möten utomhus eller luncha ute i naturen för att få dagsljus och synintryck som är vackra och positiva. Det hjälper jättemycket. 

Du har forskat mycket om naturnära kontorsarbete, vilka effekter har gröna miljöer?  

– Enligt den senaste forskningen räcker 30 minuter regelbunden vistelse i urbana grönområden eller skogspromenader för att få positiva hälsoeffekter. Återhämtning går snabbare utomhus och stresspåslaget minskar. Det finns också forskning som visar att regelbunden vistelse i grönområden påverkar kroppens immunsystem och man håller sig då friskare. 

Hur får man till mer utomhusarbete i bitande kyla?   

– Det är ur och skur, med varma kläder, som gäller. Det låter klämkäckt men det är sant. Man kan ha gå-möten utomhus, eller träffa kollegor och kunder i en park. Då kan man hålla corona-avstånd och det fungerar bra.  

Vad gör du själv för att hämta kraft? 

– Sedan augusti badar jag dagligen tillsammans med en kollega. Det har blivit ett nytt sätt att ventilera saker och lära känna varandra. Det är inte bara badandet som är hälsofrämjande, utan även att träffas och få mänsklig kontakt. Så det gör jag varje dag och regelbundenheten har också sin betydelse, säger Susanna Toivanen.