Karriär

Plan för ny platschefskola

Svante Hagman Foto: NCC
Svante Hagman Foto: NCC

NCC och Kunskapsgymnasiet vill starta en ny teknikutbildning. Målet är bland annat att få fler platschefer.

Publicerad Uppdaterad

Byggföretaget NCC konstaterar att det finns en stor brist på platschefer inom byggsektorn. Därför har de, tillsammans med Kunskapsgymnasiet, ansökt hos Skolinspektionen om att starta teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggnad och miljö i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Västerås från hösten 2014. Ambitionen är att utbildningen ska bli fyraårig.

– Det här är ett sätt att möta framtida rekryteringsbehov, säger Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Construction i Sverige.

Tanken är att eleverna, under gymnasieutbildningen, kontinuerligt ska få möta medarbetare från NCC, bland annat på föreläsningar och studiebesök. De kommer också att få praktik hos NCC och en mentor. Eleverna ska kunna vara anställningsbara direkt efter gymnasiet.

– Efter att man jobbat som arbetsledare eller annan befattning ett antal år så kan man sedan, om det passar, bli platschef, säger Svante Hagman.

Bör man inte läsa till ingenjör också?

– Många äldre platschefer har gått en fyraårig teknisk utbildning på gymnasiet, för att sedan komplettera med kurser i efterhand. De är ofta utmärkta platschefer. Sedan ska man såklart kunna läsa vidare till ingenjör om man vill. Det viktiga är att vi får fram chefer som tycker om att jobba i produktion.

NCC vill också med utbildningen få personer med en god inblick i framtida krav som till exempel platschefsrollen i ett byggföretag kräver.

– Det kan handla om kunskap i projektekonomi, projektplanering och datahjälpmedel, säger Svante Hagman.

Om man är osäker på vad man vill göra som vuxen. Varför ska man då välja den här utbildningen?

– Därför att man lättare kan få jobb. Det finns många roller i ett byggprojekt. Inte bara som platschef.

Vad säger ni om eleverna går till Skanska eller Peab istället?

– Vi räknar inte med att vi ska kunna anställa alla elever. En målsättning är att vi ska kunna anställa ungefär hälften av alla som tar studenten varje år.

NCC beräknar att de kommer att behöva cirka 400 nya platschefer inom femårsperiod. Om utbildningen godkänns i alla aktuella orter kommer cirka 100 elever att ta studenten varje år.