Karriär

Nyanställd under coronakrisen – så gör företagen

Maria Samuelsson, HR-chef på ABB. Foto: ABB
Johan Nyman, presschef på Afry. Foto: Afry
Maria Lindfelt, HR-chef på WSP. Foto: Nicola Evans

Företag fortsätter att anställa under pandemin, men hur tas nya medarbetare emot för att känna sig välkomna när chefer och kollegor jobbar på distans? Så här hanterar tre företag situationen.

Publicerad

Coronakrisen har tvingat företag att anpassa så kallade preboarding- och onboardingprocesser för nyanställda. Introduktionsdagar på kontoret och fysiska möten har bland annat ersatts av digitala lösningar för att jobbstarten ska bli så bra som möjligt.

WSP: Fler avstämningar och anpassat ledarskap

Teknikkonsultföretaget har anställt cirka 250 nya medarbetare under årets första sex månader. Vanligtvis samlas nyanställda till en särskild dag för att bekanta sig med kollegor, företagets värderingar och utvecklingsmöjligheter. Nu sker dessa träffar digitalt. Liksom före pandemin fortsätter företaget även med digitala introduktionsutbildningar och nätverkande.

– Trots distansarbete och många andra förändringar i stort är de signaler jag får att omställningen har fungerat väl, säger HR-chef Maria Lindfelt.

WSP har valt en modell för hemarbete som innebär att kontoren är öppna för de medarbetare som känner behov av att vara på plats.

– Det har gjort att nyanställda faktiskt också haft möjlighet att träffa kollegor på plats vilket är särskilt viktigt i början.

Under pandemin har cheferna även anpassat sitt ledarskap för mer närvaro i teamen och fler avstämningar görs med nya medarbetare.

– Vi har också varit extra noga med att schemalägga den första tiden så att det är tydligt vad som förväntas och hur den första tiden på WSP kommer se ut. Våra chefer och team har visat på stor kreativitet när det kommer till digitala AW, workshops och fikastunder tillsammans vilket hållit energin och teamkänslan uppe, säger Maria Lindfelt.

ABB: En utmaning att inte kunna nätverka

Industriföretaget ABB har tillsvidareanställt ett 20-tal nya medarbetare under coronakrisen. Den vanliga introduktionsdagen, där nyanställda träffar representanter för olika delar av verksamheten, har ersatts av digital onboarding genom Teamsmöten. Där berättar nu föreläsare om företaget och den kommande anställningen.

– Jag upplever att det har fungerat bra eftersom vi tidigare har en vana av både fysisk och digital introduktion via e-learnings, säger företagets hr-chef Maria Samuelsson.

Hon ser en fördel med digitala möten eftersom fler än tidigare nu kan delta, och även prioritera introduktionen av nyanställda när resor inte längre är nödvändiga. Men den nya situationen är inte helt utan utmaningar för nyanställda.

− De utmaningar vi ser är att medarbetarna inte har samma möjlighet att nätverka med varandra som de skulle haft vid ett fysiskt möte, säger Maria Samuelsson. 

Afry: Stor förståelse för anpassning

Teknikkonsultföretaget Afry har fortsatt att rekrytera nya medarbetare till områden där efterfrågan på tjänster är hög. Mycket av introduktionen var digitaliserad redan före coronakrisen, exempelvis används en preboarding-app med inspiration och material för att lära känna företaget. Även mycket av den praktiska introduktionen är sedan flera år digitaliserad.

Tidigare bjöds nya medarbetare in till konferenser och teamträffar före anställningens start. Nu sker detta i mindre skala. Exempelvis träffar nyanställda sin chef eller fadder i enskilda möten.

− Detta tas emot väl och förståelsen för att vi har anpassat våra processer för att säkerställa en trygghet för våra anställda är stor, säger Johan Nyman, presschef på Afry.

Före pandemin bjöds även alla nya medarbetare in till en heldag på huvudkontoret för att träffa nyckelpersoner i bolaget och nätverka med andra nyanställda.

− Denna välkomstdag spelar en viktig roll i att få med sig känslan av oss som bolag. Under pandemin kommer denna träff ersättas med en digital interaktiv lösning, säger Johan Nyman.