Karriär

Ny utbildning ger blivande ingenjörer dubbel kompetens

Sara Zahedi. Foto: Ann-Britt Isaksson Öhman
Sara Zahedi. Foto: Ann-Britt Isaksson Öhman
Magdalena Borgbrant. Foto: Boglarka Balint Henriksson
Magdalena Borgbrant. Foto: Boglarka Balint Henriksson
Jonas Gårding. Foto: Elekta
Jonas Gårding. Foto: Elekta

Kungliga tekniska högskolan, KTH, startar en ny civilingenjörsutbildning som kombinerar matematik och programmering. Programmet ska möta nya behov i takt med samhällets ökade digitalisering och automatisering.

Publicerad

Programmet teknisk matematik, som startar nästa höst, ska förbereda ingenjörsstudenter för arbete och forskning inom exempelvis maskininlärning, artificiell intelligens och matematisk modellering.

− Vi tror att en kombination av kompetens inom både programmering och matematik kommer att vara otroligt viktigt i framtiden. Redan i dag finns ett stort behov av matematiker, och kan man dessutom programmera borde man vara väldigt attraktiv på arbetsmarknaden, säger Sara Zahedi, lektor i matematik och en av två programansvariga.

Bakgrunden till det ökade behovet av dubbla kompetenser är samhällsutvecklingen mot ökad digitalisering och automatisering. Inte minst kommer en ökad kompetens framöver att krävas inom ai-området, menar Sara Zahedi.

− Med en ökad automatisering är kunskap inom matematik och programmering, och sättet att tänka som man lär sig när man studerar matematik, väldigt viktigt. Det behövs folk som verkligen vet hur algoritmer fungerar, kan analysera, i detalj förstår algoritmernas begränsningar och kan utveckla nya, säger Sara Zahedi.

Ska lära sig att driva projekt

Liknande program finns i dag på Chalmers och Lunds tekniska högskola, men den nya KTH-utbildningen kommer att ge fler högskolepoäng i programmering. Den innehåller också mer matematik jämfört med programmet teknisk fysik på KTH.

Förutom mer teoretisk matematik finns ett fokus på tillämpad matematik. Programmet innehåller även nya specialanpassade kurser inom statistisk inlärning och dataanalys, matematisk statistik och numerisk analys.

En annan ny kurs är ingenjörsfärdigheter i teknisk matematik.

− Tanken är att studenterna ska lära sig att exempelvis driva projekt, skriva rapporter och presentera matematiska texter.

De blivande ingenjörerna har också möjlighet att välja egna kurser utifrån tillämpningsområden som kemi, fysik, biologi, medicin och ekonomi. Syftet är att förbereda för jobb inom exempelvis industri, banker, försäkringsbolag, medicinteknik och mjukvaruutveckling.

− Vi ser i dag att kunskaper inom matte och programmering används väldigt brett.

Under utbildningens gång vill KTH bjuda in olika gästföreläsare för att öka kontakterna mellan näringsliv, akademi och industri. Studenterna ska även öva sig i att tillämpa kunskaperna på konkreta projekt i samhället.

− Det kan handla om att koppla kurser i statistik inlärning och dataanalys till riktiga data från ett företag för att lösa ett aktuellt problem, säger Sara Zahedi.

Ser ett ökande behov av problemlösare

På fordonstillverkaren Scania, där produkterna är uppkopplade och utvecklingen går mot allt mer självkörande fordon, välkomnas utbildningen. Företaget ser ett växande behov av avancerad matematisk kompetens för att hantera stora datamängder, utveckla mjukvara till nya produkter, men också förbättra interna arbetsprocesser.

 − Vi är jättepositiva till den här utbildningen. Vi har många avancerade tekniska produkter, och ai och big data har kommit starkt de senaste åren. Med nya teknologier och större datamängder ser vi ett ökat behov av tekniska matematiker och programmerare som kan lösa komplexa problem, säger Magdalena Borgbrant, chef för Scanias forskningskontor.

På det medicintekniska företaget Elekta, som utvecklar utrustning för strålbehandling av cancer, har ai och deep learning fått ett mycket stort genomslag i utvecklingen av mjukvara för att analysera bilder av tumörer och omgivande organ.

− Det var matematikintensivt redan före ai eftersom det då var andra algoritmer, men nu ökar behovet av att förstå de matematiska modellerna ordentligt, säger Jonas Gårding, chef för externa forskningssamarbeten på Elekta.

Han tror därför att ingenjörer som behärskar både mjukvaru- och algoritmutveckling kommer att fylla ett stort behov hos företaget framöver.

− Idag utnyttjas inte alla möjligheter fullt ut hos hårdvaran på grund av att algoritmer och mjukvara inte är riktigt lika utvecklade. Maskinerna har hög precision i strålningen, men skulle kunna användas ännu mer avancerat om vi hade bättre och snabbare algoritmer, säger Jonas Gårding.

Fakta: Teknisk matematik på KTH

Programmet är ett samarbete mellan KTH:s institutioner för matematik och datalogi. Flera av kurserna är gemensamma med teknisk fysik, men i teknisk matematik finns specialkurser inom exempelvis numerisk analys, matematisk statistik och dataanalys. Frågeställningar om etik kommer också att ingå som moment i utbildningen. 30-40 studenter kommer att antas till den första terminen 2020.