Så ska Chalmers studenter klara framtidens ingenjörsutmaningar

2019-10-27 06:00  

Blivande ingenjörer behöver bli bättre förberedda för att tillsammans lösa framtidens komplexa samhällsutmaningar. Därför storsatsar nu Chalmers på individanpassade och ämnesintegrerade studier.

Klimatförändringar, energiförsörjning, elektrifiering av transporter och artificiell intelligens är några områden som ställer krav på samarbeten mellan framtidens ingenjörer. För att möta aktuella och kommande samhällsbehov testar nu Chalmers en ny utbildningsmodell.

Satsningen kallas Tracks, och innebär att studenterna får en utökad möjlighet att välja ämnesöverskridande kurser, och på så sätt skapa ett eget utbildningsspår. Men det handlar också om att skapa spår och samarbeten mellan olika ingenjörsprogram och lärare.

− När våra studenter kommer ut i arbetslivet kommer de att behöva jobba mer tvärdisciplinärt. Vi ser också att studenterna har andra förväntningar på utbildningen och vill ha en mer individualiserad studiegång, säger Kristina Henricson Briggs, som är en av ledarna för Tracks.

Genom satsningen ska Chalmers lättare kunna svara på komplexa problem som uppstår i samhället, och hitta praktiska och konkreta lösningar.

− Teknikutvecklingen och den digitala utvecklingen går ju jättefort och på Chalmers tar det ganska lång tid att få en ny kurs. Detta är ett sätt att korta ledtiderna och jobba lite snabbare, fortsätter Kristina Henricson Briggs.

Ökat samarbete med industrin

Hållbara transporter, artificiell intelligens och hälsa- och sportteknologi är tre teman som ingår i ett pilotprojekt under ett år. Olika delkurser och projekt knyts till temana, som kommer att bytas ut regelbundet för att vara så aktuella som möjligt.

− Det kan vara projekt där man samlar studenter med olika bakgrund och så får de jobba tillsammans och träna på att lösa olika problem. Det blir alltså tvärdisciplinära grupper, där de använder sina respektive expertkunskaper.

Studenterna knyts också närmare avancerad forskning på Chalmers. Inom temat hållbara transporter kan studenterna exempelvis fördjupa sig i utvecklingen av strukturella batterier avsedda för fordon och flygplan.

− På så sätt får studenterna faktiskt vara med i den här forskningen som ligger i framkant.

Läs mer: Satsning på ingenjörsutbildningar välkomnas – men oro finns för försämrad kvalitet

Tracks innebär också ett ökat samarbete med industrin kring aktuella utmaningar.

− Tanken är att man låter studenterna träna på att ta något från idé till prototyp eller ännu längre. Det är ett sätt att förbereda dem för arbetslivet, bli mer självgående och inte behöva läras upp under lång tid när de kommer ut.

Högt söktryck bland kurserna

Satsningen finansieras med 200 miljoner kronor under en tioårsperiod. Mycket av pengarna kommer att gå till att bygga upp en gemensam lärandemiljö med verkstäder, datorresurser, labb och olika verktyg för att exempelvis bygga digitala och faktiska prototyper.

− Hit ska man kunna komma från olika program och jobba tillsammans för att träna på att lösa komplexa utmaningar. I den här miljön ska man kunna jobba både praktiskt och kreativt.

De första kurserna startade i somras och söktrycket vittnar om att satsningen intresserar studenterna.

− Det här kanske inte passar alla, och alla ska inte vara lika. Men genom det här skapar vi en möjlighet för de studenter som har behov av att engagera sig. Är de intresserade av klimatförändringar kan de välja kurser som ligger nära aktuella problem och se hur man kan lösa dem genom sin utbildning, säger Kristina Henricson Briggs.

Fakta Tracks

Tracks finansieras av Chalmers stiftelse och pågår fram till år 2028. Det är en av de största utbildningssatsningarna som gjorts sedan Chalmers grundades för 190 år sedan.

Charlotte Delaryd

Mer om: Chalmers

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt