Karriär

Ny standard ska få

ansvar att löna sig

Numera förväntar sig omvärlden att företagen agerar ansvarsfullt varhelst i världen de är verksamma. Atlas Copco har en global affärskod, som alla anställda ska behärska. På bilden är det en anställd som träffar en kund i Bahrain. I bakgrunden syns företagets ytborrigg Roc D7. Foto: Atlas Copco
Numera förväntar sig omvärlden att företagen agerar ansvarsfullt varhelst i världen de är verksamma. Atlas Copco har en global affärskod, som alla anställda ska behärska. På bilden är det en anställd som träffar en kund i Bahrain. I bakgrunden syns företagets ytborrigg Roc D7. Foto: Atlas Copco

Det finns pengar i att bry sig. Godhet och lönsamhet står inte i ett motsatsförhållande. Snart kommer en internationell standard för alla företag som vill visa socialt ansvarstagande.

Publicerad

Det är inte längre bara fint och beundransvärt när ett företag visar socialt ansvarstagande. Begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, har gått från att vara en jobbig förkortning till en viktig konkurrensfördel. Numera tar 97 procent av Europas 150 största företag upp CSR på sin hemsida, 78 procent av de 600 största, enligt nya siffror från kommunikationsföretaget Hallvarsson & Halvarsson.

- CSR är ett sätt att rekrytera rätt folk och få de anställda att känna stolthet i företaget.

Det säger Hans De Geer, professor i företagsetik. Han är författare till ett antal böcker i ämnet och en flitigt anlitad föredragshållare, nu senast på en "Social Responsibility Day" i Stockholm.

Hur definierar man CSR?

- Tanken är att ett företag har ansvar för sociala och miljömässiga aspekter, utöver vad lagen och normal anständighet kräver, säger Hans De Geer.

Vad betyder det konkret?

- Det är till exempel att Ericsson sätter upp basstationer för att folk ska kunna ringa när det varit jordbävning någonstans.

Nästa år införs den nya standarden för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Det finns ingen certifiering som företaget kan genomgå. Hur gör man då om man vill införa standarden?

Daniel Steinholtz, CSR-konsult och författare till boken Det ansvarsfulla företaget, ser inte problemet.

- Man gör som vid vilket projekt som helst: planerar, genomför, följer upp, åtgärdar. Man kanske inte kan satsa på precis allting i standarden. Så man tittar på vad som passar det egna företaget. Man kan fråga kunder eller andra intressenter direkt vad de tycker är viktigt.

Han säger att den avgörande frågan som varje företag bör ställa sig är: Vilka projekt kan leverera värde till företaget?

-Om ansvaret ska hålla över tiden måste det knytas till ekonomin. Då lägger man inte ner det vid nästa lågkonjunktur, säger Daniel Steinholtz.

Han tror på den nya standarden som en global referenspunkt.

- De stora företagen, som redan är så duktiga, kan bara bocka av, "det där gör vi redan". Men små och medelstora företag är de som kommer att få ut mest av att få in standarden i verksamheten. Den kommer att bli ett av de viktigaste verktygen att göra vår jord en liten smula bättre.

Hans De Geer håller med.

- Standarder är väldigt starka normer på den internationella marknaden. Det händer att de används som om de vore lag, fastän de inte är det.

4 viktiga punkter

Socialt ansvarstagande omfattar:

* inverkan på miljö och samhälle.

* transparens i beslut och aktiviteter som påverkar andra.

* etiskt beteende.

* respekt för lagar, internationella normer och mänskliga rättigheter.