Karriär

Lista: Fem sätt att bli en bättre ledare

Här är några viktiga knep för att bli en bättre ledare. Foto: Pexels
Här är några viktiga knep för att bli en bättre ledare. Foto: Pexels

Att vara chef eller teamledare har sina utmaningar – särskilt i osäkra tider som nu. Men att kunna engagera och motivera medarbetare kan vara avgörande för att behålla topptalanger inom ett företag.

Publicerad

Tidningen Forbes har sammanställt fem sätt för chefer att finkalibrera sitt ledarskap för att höja motivationen, behålla medarbetare och nå uppsatta mål under 2022:

Förmedla en vision

Ha en tydlig vision som ditt team kan dela. Genom att sätta upp nåbara mål uppmuntras medarbetare att bli mer produktiva. Genom att prioritera arbetsuppgifter underlättar du att projekt håller rak kurs. Ett annat sätt att motivera och behålla medarbetare kan vara att förmedla hur teamets insatser bidrar till företagets övergripande mål.

Regelbunden återkoppling

Invänta inte de årliga medarbetarsamtalen för att diskutera teamets styrkor och svagheter. Gör det till en regelbunden vana att interagera och ge konstruktiv feedback till ditt team. Då håller du dig uppdaterad om hur olika projekt framskrider, men har också möjlighet att komma med förbättringsidéer och bidra till att medarbetare utvecklas i sina roller.

Uppdateringar

Låt teamet få regelbundna uppdateringar om resultat. Det visar en öppenhet och ökar förståelsen för hur företaget ligger till i förhållande till önskat resultat. Om ditt team inte riktigt når uppsatta mål har du en möjlighet att korrigera kursen.

Motivera och uppmuntra medarbetare

De flesta behöver uppskattning för att känna motivation. Glöm därför inte att se dina medarbetare och deras insatser. Utöver lönen kan förmåner som kompetensutveckling eller flexibla arbetstider höja motivationen. Ett annat sätt kan vara att utveckla rutiner för att synliggöra bra prestationer kollegor emellan.  

Våga delegera

Lita på ditt team och stå emot impulser att involvera dig i alla detaljer. Genom att delegera uppgifter till lämpade personer blir du en bättre chef samtidigt som arbetet blir effektivare.