Karriär

KTH: Könsneutralt material lyfte studenterna

Maria Svedin, KTH. Foto: Peter Ardell
Maria Svedin, KTH. Foto: Peter Ardell

När utbildningsmaterialet i en onlinekurs i programmering gjordes om så att exemplen blev mer inkluderande förbättrade både kvinnor och män sina resultat.

Publicerad

Färre kvinnor än män slutförde den webb-baserade introduktionskursen i programmering vid KTH.

När två forskare testade att göra om kursmaterialet till att ha könsneutrala formuleringar och bredare exempel ökade både andelen kvinnliga och manliga studenter som nådde i mål på kursen, även om männen fortsatt var något fler. Studenterna ökade också sin studietakt under kursen.

– Till stor del gällde det att uppdatera text och exempel så att det reflekterar programmering så som det är i dag, istället för att bidra till en stereotyp bild av programmerare som ”nördar”. De tekniska delarna är desamma, men exemplen som beskriver dem är uppdaterade. Syftet var att ge en bredare, men ändå sanningsenlig bild av programmering som kan tilltala en heterogen studentgrupp.

Läs mer i KTH:s debattreplik:

Det skriver Maria Svedin, forskare vid avdelningen Medieteknik på KTH, som genomfört studien tillsammans med kollegan Olle Bälter, i ett mejl till Ny Teknik med Ingenjörskarriär.

– Ett exempel är att vi lade till en presentation av programmering som ett tekniskt och kreativt hantverk där social aktivitet ofta ingår. Länkar lades till om aktuell forskning, exempelvis om social robotik, för att visa på bredden som kunskap i programmering kan tillämpas i.

När stereotyperna undveks verkar det som om studenterna hade lättare att tolka ämnet utifrån sig själva och sina egna intressen.

Här kan du läsa Olle Bälter och Maria Svedins vetenskapliga artikel om studien Gender neutrality improved completion rate for all.

Prenumerera på Ingenjörskarriärs kostnadsfria nyhetsbrev!