Karriär

Kombikontoret får oss att bråka mest

Vissa typer av kontor får oss att bråka mer, visar forskning. Foto: Alamy
Vissa typer av kontor får oss att bråka mer, visar forskning. Foto: Alamy

Kontorets utformning påverkar risken för konflikter. Det visar en ny studie på KTH. Störst tjafsrisk är det i kombikontor.

Publicerad

Enligt studien har män fler arbetsplatskonflikter än kvinnor, men männens konflikter beror mer sällan på hur kontoret är utformat. Även om män också påverkas, verkar det som om andra faktorer spelar större roll.

Kvinnor påverkas mest negativt av arbete i de två aktivitetsbaserade kontorstyperna kombi- och flexkontor. Det tror forskarna beror på att man jobbar i team i den typen av kontor.

- Grupparbete i sig har visat sig leda till konflikter. Det ligger i sakens natur så att säga att människor har olika uppfattningar, säger Christina Bodin Danielsson i ett pressmeddelande. Hon är arkitekt och forskare på Arkitekturskolan på KTH och på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Studien har hon gjort tillsammans med Stressforskningsinstitutet, Karolinska institutet och Mälardalens högskola.

Studien visar att fler kvinnor än män störs av ljudet i kontorslandskap. Buller kan i sig vara konfliktskapande, men är sällan den enda orsaken.

- I våra analyser så finner vi att den förhöjda risken för konflikter kvarstår efter att vi statistiskt tagit bort påverkan av buller för konflikter. Detta säger oss att de kontorstyper där det finns förhöjd risk för konflikter även påverkas av andra konfliktutlösande faktorer. En hypotes vi presenterar är att vissa kontorstyper stödjer positiva respektive negativa sociala kontakter, säger Christina Bodin Danielsson i pressmeddelandet.

Den nyligen publicerade studien heter “The relation between office type and workplace conflict: A gender and noise perspective”. 5 229 av landets cirka två miljoner kontorsanställda har medverkat i den. Data har hämtats från Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health 2010 (SLOSH).

Gilla Ingenjörskarriär på Facebook!

  1. Enskilda kontorsrum: 1 person.
  2. Delat kontor: 2–3 personer.
  3. Små öppna kontorslandskap: 4–9 personer.
  4. Medelstora öppna kontorslandskap: 10 –24 personer.
  5. Stora öppna kontorslandskap: Fler än 24 personer.
  6. Flexkontor: Inga personliga arbetsplatser, olika jobbmiljöer inom kontor, hög grad av självständigt arbete.
  7. Kombikontor: Personliga arbetsplatser, olika jobbmiljöer inom kontor, hög grad av grupparbete.