Karriär

Jätteenkät: Tydligt ledarskap piggar upp män

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Män fick mer energi på jobbet under coronapandemins första månader. Samtidigt innebar försämrad arbetsmiljö att kvinnors energinivå sänktes.

Publicerad

Brilliant Future har i en medarbetarundersökning tittat på vilka faktorer som har störst påverkan på energinivån hos män och kvinnor. I 380 000 enkätsvar framkom att tydlighet från chefer och ledare har stor betydelse för män. När tydligheten ökade under pandemins första månader fick männens energinivå en skjuts.  

Enligt undersökningen påverkas kvinnor mer av arbetsmiljön på jobbet. När den försämrades under pandemin minskade också kvinnornas energi.  

– Ett tydligt ledarskap är väsentligt. Om alla är införstådda med vad de ska göra och hur deras insatser leder det gemensamma arbetet framåt kan missförstånd undvikas och det blir lättare för alla i organisationen att lägga energi på rätt saker, säger Sofie Johansson, affärsutvecklingsansvarig på Brilliant Future.

Undersökningen konstaterar att andra faktorer, exempelvis hur ledarskapet fungerar i övrigt och hur effektivt samarbetet är mellan kollegor, har mindre effekt på energinivån hos både män och kvinnor. 

Enkäten genomfördes under 2020 bland medarbetare i 200 organisationer inom industrisektor, tjänstesektor och servicesektor.