Karriär

Hemkomsten en utmaning

Agneta Flygt
Agneta Flygt

Utlandstjänsten. Ett äventyr och en utmaning. Inte minst när man återvänder till Sverige. Också för medföljande finns fallgropar.

Publicerad

Agneta Flygt jobbar som konsult på Global Mobility Consulting, ett företag som hjälper arbetsgivare och arbetstagare med utlandstjänster.

Hon pekar på flera saker som ofta glöms bort inför och efter en utlandstjänst.

– En person berättade för mig att han jobbat utomlands för ett företag i tre år. När han kom hem och gick på det första arbetsmötet så var det ingen av de närvarande som uppmärksammade att han var tillbaka. Det är sorgligt, säger hon.

Agneta Flygt anser att för få arbetsgivare lyckas ta hand om den kompetens som medarbetare skaffat sig utomlands, och som kostat företagen pengar.

– Det är konstigt. Om de tog hand om medarbetarnas kompetens bättre så skulle det ge konkurrensfördelar, säger hon.

Varför är många företag dåliga på att ta hand om hemvändande medarbetare?

– Kunskapen som medarbetarna skaffat sig är nog för spretig. Den handlar kanske om nya nätverk eller ett utvecklat chefskap. Men vad betyder det konkret?

Problemen kan förvärras när medarbetaren inte förväntar sig några svårigheter vid hemkomsten.

– Men både ens egna värderingar och samhället där hemma kan förändras när man är borta, säger Agneta Flygt.

Även för medföljande finns det utmaningar. Swea, ett nätverk för kvinnor som jobbar internationellt eller är medföljande, skriver på sin hemsida att som medföljande kan det uppstå flera utmaningar. Du kan behöva säga upp dig från ditt jobb. Ekonomiska friheter försvinner och nya sociala nätverk ska byggas upp.

– Det kan variera från bransch till bransch, men generellt blir också fler män erbjudna utlandstjänster, säger Agneta Flygt.

Kvinnliga medföljande kan då lätt hamna i roller de inte är vana vid i Sverige.

– Man går från att arbeta till att bli hemmafru vilket många tycker är svårt, men det kan också leda till mer tid att tänka på vad man vill med sitt liv, säger hon och tillägger:

– Det finns även män som är medföljande. Men de drar i högre utsträckning i gång egna projekt som ligger utanför det egna hemmet.

Svenska företag framhäver ofta att de är duktiga på jämställdhet. Har de en annan attityd utomlands?

– En del företag vill nog inte skicka kvinnliga medarbetare utomlands för att det kan stöta sig med ett specifikt lands kultur och skada företagets verksamhet, säger Agneta Flygt.

Att tänka på

Att tänka på inför hemkomsten, innan du åker på en utlandstjänst:

1. Skaffa dig en mentor, gärna på din egen arbetsplats. Någon som också arbetat utomlands.

2. Gör en plan för vad du behöver göra när du kommer tillbaka.

3. Har företaget en policy för hur återvändande medarbetare ska tas om hand? Om inte, begär en sådan.