Karriär

Här startar utbildning i innovation

Företagen är i behov av ständig förnyelse och satsar på innovationer. Och nu startar en ny utbildning i praktisk innovation.

Publicerad

Det är i januari 2013 som Googol Innovation Academy startar. Kursen marknadsförs som Sveriges första utbildning i praktisk innovation.

Den riktar sig till alla som är involverade i förändringsprocesser inom till exempel forskning, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

Bo Olsson, tidigare chef för FoU-verksamheten på Astra Zeneca i Södertälje, blir rektor för Innovation Academys.

- Att ständigt behöva förnya sig är en av de största utmaningarna för svenskt näringsliv. Därför startar vi en utbildning som samlar erfarenheterna från framgångsrika innovationsprojekt för att deltagarna ska kunna hitta nya sätt att skapa mervärde i sina företag, säger han i ett pressmeddelande.

Utbildningen har utformats av handledare med erfarenhet av utvecklingsarbete i företag som Akzo Nobel, Astra Zeneca, Nestlé och Tetra Pak.

- Olika branscher har olika typer av utmaningar när det gäller innovation, utveckling och tillväxt. Men erfarenheten visar att alla företag har ett stort gemensamt problem: att samarbeta över de interna gränserna och ta vara på allas idéer på ett kreativt och flexibelt sätt, säger Bo Olsson.

Deltagarna utgår från erfarenheter i sina egna företag för att sedan hitta nya affärsmodeller, projektledningsmetoder och samarbetsformer som ska främja kontinuerlig innovation.

- Därför har vi valt att kalla oss akademi, för att betona vikten av deltagarnas fortsatta erfarenhetsutbyte i olika nätverk, säger Bo Olsson.