Karriär

Här är perfekta ekvationen för problemlösning

Bäst på att lösa problem är den som ger sig i kast med uppgiften med stort engagemang. Foto: Colourbox
Bäst på att lösa problem är den som ger sig i kast med uppgiften med stort engagemang. Foto: Colourbox

Du kanske har funderat över det men aldrig klurat ut lösningen. Men här följer den - ekvationen för perfekt problemlösning:

Publicerad

PO+RS+2M x (D+2UM+VP)+ (K+A)2.

Den har brittiska affärspsykologer tagit fram för att få folk mer effektiva.

- Världens bästa entreprenörer är fantastiska problemlösare. Utvecklandet av vad vi tror är den första problemlösningsekvationen är ett sätt att förklara interaktionen mellan faktorer som bestämmer hur framgångsrik en individ är på att lösa problem, säger Gordon Tinline, chef på Robertson Cooper, den brittiska affärspsykologifirman som har gjort undersökningen åt elektronikföretaget Canon.

Ekvationen har man ställt upp av de personrelaterade faktorerna PO, positiv problemorientering, RS, rationell problemlösningsstil samt M, motivation för att lösa det specifika problemet.

Där finns också de situationsbaserade faktorerna, nämligen D, distraherande element, UM, utmanande men ouppnåeligt mål samt VP, väldefinierat problem.

Till detta kommer individens egna förutsättningar, som delas in i K, kunskap om färdigheter och tekniker, och A, användande av färdigheter och tekniker.

I ekvationen graderar man variablerna på en skala 1-10. Högsta möjliga poäng är 2 000, minimipoäng 20. Dividera resultatet med 20, och du får procenten.

Bäst på att lösa problem är den som ger sig i kast med uppgifterna med stort engagemang och en känsla av optimism. Därför ger man grundtipset att tillägna sig en passionerad och optimistisk syn på problemlösning för att bli effektivare. Utöver detta ska man:
- Sätta upp specifika och nåbara mål för problemet.
- Göra en objektiv och välstrukturerad analys.
- Lära sig problemlösningstekniker, till exempel induktiv/deduktiv metod.
- Lära sig att undvika distraktionsmoment.