Karriär

Första kvinnan blir bergmästare

Bergmästare är en fin gammal titel från medeltidens gruvdrift. Nu får den första kvinnan genom tiderna bära titeln.

Publicerad

Regeringen har i dag onsdag utsett KTH-ingenjören Åsa Persson till bergmästare. Hon är den första kvinna, som får titeln, som har anor från medeltiden. Det statliga svenska engagemanget i gruvverksamhet och bergsbruk är också gammalt, från 1600-talet.

Åsa Persson tog sin civilingenjörsexamen vid KTH Lantmäteri 1984. Hon blir högsta ansvarig för Bergsstaten, som är ett särskilt beslutsorgan inom Sveriges geologiska undersökning, SGU. Bergsstaten handlägger ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral, och det är bergmästaren som självständigt beslutar enligt minerallagen.

Åsa Persson, som tidigare har jobbat på Lantmäteriet i Norrbotten, Svenska institutet för geografisk informationsteknologi och Vasallen AB, tillträder den 1 juli.