Karriär

Forskare uppskattar vetenskapskonferenser online

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Forskare har fått upp ögonen för digitala konferenser under coronakrisen. Det visar en undersökning som tidskriften Nature har gjort.

Publicerad

Coronapandemins utbrott förra året innebar att många internationella vetenskapliga konferenser ställdes in och för forskare har digitala alternativ nu blivit det nya normala. Omställningen har dock inneburit flera fördelar och majoriteten, 74 procent, av forskarna som besvarat enkäten i Nature anser att vetenskapskonferenser bör fortsätta i digital form, eller ha fler virtuella inslag, även efter pandemin. 

Bland fördelarna rankas den ökade tillgängligheten allra högst. Många forskarna uppger att de under det senaste året även har kunnat delta i fler vetenskapliga konferenser än tidigare. 

Det minskade resandet till och från konferenser innebär också vinster för miljön, anser forskarna. Särskilt studenter uppskattar också att kostnaderna för resor och registreringsavgifter har minskat, skriver Nature.

Men forskarna ser också utmaningar, exempelvis Zoom-trötthet och problem med skilda tidszoner. Den största nackdelen är dock att de personliga kontakterna har blivit lidande. 69 procent bedömer att möjligheten att nätverka med kollegor har försämrats när digitala konferenser ersatt personliga möten.

Över 900 Nature-läsare har besvarat enkäten.