Karriär

Fackets intresse väger tyngre än individens

Transport har rätt att få veta vilken lön alla nyanställda får, anser Arbetsdomstolen.

Publicerad

Enligt transportavtalet ska arbetsgivaren lämna över anställningsbevisen för alla nyanställda, även de som inte är med i Transport, till fackklubben. DHL Express Sweden AB ansåg att denna avtalsregel stred mot personuppgiftslagens förbud att behandla personuppgifter.

Transport ansåg att förbudet inte gällde, i första hand därför att nyanställda som undertecknar anställningsbeviset har samtyckt till att personuppgifterna i det behandlas. Förbundet motiverade detta med att det finns en hänvisning till transportavtalet i beviset.

Arbetsdomstolen håller inte med om det. Avtalsregeln gäller förhållandet mellan arbetsgivaren och fackklubben. Den kan inte utan vidare anses ingå i de enskilda anställningsbevisen. Därmed har inte en person som skrivit under ett sådant bevis också gått med på att hennes eller hans personuppgifter behandlas.


Enligt personuppgiftslagen kan det dock vara tillåtet att behandla personuppgifter, även om den de gäller inte har lämnat sitt samtycke. Då ska skyddet av den personliga integriteten vägas mot intresset av att få ut uppgifterna.

I det här fallet anser Arbetsdomstolens majoritet att fackförbundets intresse av att kunna kontrollera att arbetsgivaren följer kollektivavtalet väger tyngre än de enskildas intresse av att skydda sin integritet. Domstolen motiverar sin bedömning bland annat med att det inte handlar om en rätt för den fackliga organisationen att fortlöpande få information om alla anställdas löner, utan om att få veta vilken lön en nyanställd får.

Dessutom finns det inget som talar för att uppgifterna skulle spridas utanför företaget eller användas i något annat syfte än att kontrollera att företaget följer kollektivavtalet.

Två av domstolens ledamöter gör en annan bedömning. De anser att skyddet av den personliga integriteten väger tyngre än fackförbundets kontrollintresse.