Karriär

Få rätt koll på de anställda

Övervakad på jobbet? Eller har chefen bara den koll som behövs? Foto: Colourbox
Övervakad på jobbet? Eller har chefen bara den koll som behövs? Foto: Colourbox

Det är mycket snack om FRA och andra myndigheter. Men inte så mycket om den växande övervakningen som sker på jobbet. -Kontroller i sig är inte av ondo, men de ska ske av rätt skäl och i rätt sammanhang, säger Samuel Engblom, doktor i arbetsrätt.

Publicerad

Den som söker arbete i dag får finna sig i att det krävs registerutdrag för vissa jobb. Kravet har funnits i några år inom skolan och barnomsorgen för att skydda barnen mot brott. Men nu sprider det sig snabbt inom alla möjliga branscher.

Det har skett en fördubbling av antalet begärda utdrag ur brotts- och misstankeregistret mellan åren 2003 och 2008 och Rikspolisstyrelsen uppskattar att 75 procent av dem begärs av arbetssökande.

- Vissa företag verkar ha det som rutin, säger Samuel Engblom.

Även användandet av medicinska undersökningar och drogtester har ökat. Till exempel fördubblades antalet analyserade drogtester från arbetslivet mellan år 2000 och 2006 vid farmakologiska laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset.

- Ibland är det befogat. Men bristen på tydliga regler gör att det är arbetsgivaren som bestämmer, vägrar man kan man bli uppsagd, säger Samuel Engblom.

Han har skrivit rapporten "Personlig integritet - även på jobbet" för TCO, där han är jurist. Han nämner två trender som leder till att det sker alltmer kontroll av arbetskraften:

- Arbetsgivarnas mönster är att välja bort personer med en historia av sjukskrivning eller långtidsarbetslöshet, säger Samuel Engblom, som bland annat stöder sig på en undersökning från SCB där 54 procent av de tillfrågade arbetsgivarna var negativa till att anställa sjukskrivna.

Sekretessbestämmelserna gör att arbetsgivarna inte kan begära ut uppgifter om sjukskrivning från Försäkringskassan, men de kringgår det genom att man ber den arbetssökande att själv begära fram uppgifterna.

Personuppgiftslagen, som reglerar hur personuppgifter får inhämtas och användas är erkänt krånglig, det tycker även jurister, säger Samuel Engblom. Dessutom kan en arbetsgivare, genom att be de anställda samtycka till behandling av personuppgifter, skaffa sig stora befogenheter.

- Datainspektionen säger att man ska kunna dra tillbaka sitt samtycke, för att det ska vara "på riktigt", men så är det ju inte i arbetslivet, säger Samuel Engblom.

Allmänheten tycker att det behövs en lag om personlig integritet i arbetslivet, det visar opinionsundersökningar. Det finns också ett lagförslag, som går ut på att stärka arbetstagarnas integritet i arbetslivet.

- Det är ett fungerande förslag, tycker Samuel Engblom.

- Nu ligger bollen hos lagstiftaren.

Hur stor kontroll ska chefen ha över sina medarbetare?

Catharina Holmström, arbetschef, Nimab:
– De flesta jobbar bäst om de får göra på sitt sätt men alla klarar inte av den friheten och då får man kontrollera mycket, det är inget jag uppskattar att behöva göra. Om allt funkar och medarbetaren följer de regler som finns så har jag inget behov av att kontrollera.

Linda Marend, vd, Link Arkitektur:
– Jag förutsätter alltid att mina medarbetare tar eget ansvar för hur de hanterar sina privata åtaganden. Alla har ju behov av att någon gång under arbetstid besvara ett privat samtal eller skicka ett privat mejl. Det är okej om de inte låter gå ut över arbetet.

Anders Rehnström, projektdirektör, Skanska-Vinci:
– Jag gillar inte ordet kontroll, det går emot min filosofi. Jag tycker att det är viktigt att varje med­arbetare har ett handlingsutrymme. För att skapa detta behöver man delegera ansvar och befogenheter.

Så gör den exemplariske arbetsgivaren

* Förhandla om reglerna, teckna helst ett kollektivavtal.

* Definiera tydligt vilka uppgifter som samlas in, till vilka ändamål de ska användas och hur länge de lagras.

* Fråga inte efter information om arbetssökande som du inte får använda, som till exempel

om planer på graviditet.

* Se till att ha en realistisk policy för internet- och e-postanvändning. Ett totalförbud mot privatanvändning, som sedan inte upprätthålls i praktiken, är inget som arbetsgivaren kan åberopa om han tycker att det skett missbruk.

* Ha en uppförandekod för internetanvändning på jobbet. Snacka inte skit, inte ens i det digitala kafferummet.