Karriär

Erik Lorentzon: ”Chefer ska röja hinder för utvecklingsarbetarna”

Som projektledarchef på SKF är Erik Lorentzons viktigaste uppgift att undanröja hinder för utvecklingsarbetarna. ”Vi behöver inte ha chefer som ska sitta på samma kunskapsnivå som utvecklare”, säger han.

Publicerad

Insikten att framtiden var digital kom tidigt, men det var inte lockelsen kring programmering som fick Erik Lorenzon, civilingenjör och chef över projektledare på SKF:s utvecklingscenter inom mjukvara, att välja utbildningen datateknik. Nej, det var en fixande morfar.

– Min morfar var elektroingenjör och fixade allt som hade med el att göra i vårt hem. Han var en jätteresurs och lagade allt från strulande kaffekokare till trasiga tv-apparater. Men för min generation är datateknik vad el var för min morfars. Det förstod jag tidigt och jag visste att datateknik skulle ge mig en bra grundförståelse och kanske möjligheten att hjälpa mina barnbarn på samma sätt som min morfar.

Dock var Erik inte en typisk ”datormänniska” och utbudet av alternativ var fortfarande begränsat i dotcom-eran.

– Jag hade inte programmerat på fritiden eller byggt ihop datorer innan. Jag hade aldrig ambitionen att bli en specialiserad dataingenjör – så jag valde den mest generella inriktningen med människa/datainteraktion.

Läs mer:

Efter examen blev det först jobb som konsult på Exportrådet. Men efter 1,5 år utomlands styrdes kosan återigen till Sverige och 2008 tog Erik jobb på SKF:s interna managementkonsultbolag.

Hur hamnade du på SKF:s mjukvarucenter?

– När SKF valde att göra en satsning på mjukvara och byggde upp enheten tog jag en roll som chef över ett team av projektledare som driver projekt inom digitalisering och tillståndskontroll. Nu ska jag ta över och driva ett program kopplat till digital kundupplevelse.

Hur viktigt är det digitala. SKF är mer av ett ”hårt” industribolag?

– Hela industrien pratar om digitalisering och SKF lägger mycket energi på att ligga i framkant. Området växer och mjukvara samt digitalisering kommer bli allt viktigare komponenter för företaget.

Är det viktigt för dig som chef att ha detaljkunskaper?

– Nej absolut inte. Jag har kapacitet att förstå och kan vara med på tekniska diskussioner på relativt hög nivå, men jag är absolut inte en fullgod utvecklare. Jag tror inte på att ha chefer som måste sitta på samma kunskapsnivå som utvecklare. Chefer ska istället ha kompetensen och funktionen att vara de som undanröjer hinder för utvecklingsarbetarna.

Men hur stor nytta har du av din datakompetens när du valt att bli chef?

– Det spelar inte så stor roll i vilken ände du går in på ingenjörsutbildningen, när du kommer ut så har du en stor bas och kan välja på mycket. Livet är en pendel som slår fram och tillbaka – till slut hittar man sitt lod. Och med ingenjörsbakgrunden har jag haft möjligheten att kunna testa många olika saker. Det jag fick med mig från utbildningen var ett systematiskt tänkande och en förmåga att lösa problem.

Fakta om Erik Lorentzon

Namn: Erik Lorentzon

Ålder: 37

Bor: Göteborg

Utbildning: Civilingenjör datateknik vid Chalmers

Yrkesbakgrund: Började som konsult på Exportrådet 2007. På SKF sedan 2008

Jobbar i dag: Programansvarig för Digital Customer Experience