Karriär

Domstol stoppar värvning av spelutvecklare

Foto: Akvelina Smed /TT
Foto: Akvelina Smed /TT

Ett spelutvecklingsbolag och dess företrädare i Uppsala har förbjudits av tingsrätten vid vite i miljonklassen att värva spelutvecklare från den lokala konkurrenten Machine Games. Nu avgörs fallet i Arbetsdomstolen.

Publicerad

Artikeln publicerades ursprungligen i Lag & Avtal.

Klausulerna i de anställdas kontrakt kan stoppa värvningarna i upp till två år. Om man bryter mot förbudet måste avhopparna enligt kontrakten personligen betala stora belopp till sin tidigare arbetsgivare Machine Games, som bland annat ligger bakom det storsäljande spelet Wolfenstein.

Det var den 22 augusti som Uppsala tingsrätt beslutade interimistiskt att förbjuda en avhoppare från Machine Games och hans nya bolag Neon Giant med spelstudio i Uppsala att värva utvecklare från sin förra arbetsgivare.

Tingsrätten stöder sig på en så kallad värvningsklausul som personer med höga positioner på Machine Games har skrivit under. Det var för att omedelbart få stopp på personalflykten som Machine Games begärde MachineGames en säkerhetsåtgärd,  ett interimistiskt förbud förenat med ett vite på en miljon för Neon Giant och en halv miljon för företrädaren.

Detta sker i väntan på att tvisten ska avgöras slutligt vilket kan ta flera år. Då berörs ytterligare en avhoppare som inte är aktuell i det här skedet eftersom hans klausul tickat ut.

Neon Giant och dess företrädare har nu överklagat beslutet till Arbetsdomstolen. De menar att  värvningsförbudet ska förklaras ogiltigt enligt oskälighetsklausulerna i avtalslagen. De hävdar att ”Värvningsförbudet låser hela den lokala arbetsmarknaden för datorspelsutvecklare”. Enligt överklagandet finns det i praktiken bara två konkurrenter till Machine Games i Uppsalatrakten – Neon Giant och ytterligare ett bolag där företrädaren på samma sätt hoppat av Machine Games och är bunden av värvningsförbudet.

Neon Giant och dess företrädare menar att det borde stå var och en fritt att hoppa av Machine Games och på eget initiativ gå till konkurrentföretag även om det där finns personer med värvningsklausuler. ”Ordningen som Machine Games förespråkar skulle innebära att svensk avtalsrätt gör en 180-graders sväng i sin inställning till tredjemansavtal”, skriver man i överklagandet.

Värvningsförbudets längd, två år, ifrågasätts också. De hänvisar till att Svenskt Näringsliv och PTK har enats om att bindningstiden för en konkurrensklausul i regel inte bör vara längre än nio månader och i princip aldrig längre än ett och ett halvt år.

Enligt överklagandet har en renodlad värvningsklausul aldrig prövats i svensk domstol. Därför hämtar de klagande stöd i Norge, Finland och Danmark där man uppger att dylika klausuler får vara som längst ett år långa.

Av överklagandet framgår att företrädaren för Neon Giant, om han slutligen förlorar målet, måste betala sex månadslöner för varje enskild överträdelse i avtalsvite.

Om förbudet står sig i AD hävdar de klagande att de i praktiken hindras från att bedriva och utveckla sin spelverksamhet vilket leder till ”verksamhetens utveckling stannar”. Detta anser de vara  oproportionerligt hårda följder i förhållande till Machine Games ”begränsade skada”.