Opinion

Det behövs mer än komik för att locka unga

Johan Grauers och Tobias Eriksson.
Johan Grauers och Tobias Eriksson.

DEBATT. Lite komik räcker inte för att fler ska bli intresserade av att bli ingenjörer - det är vi helt eniga med Johan Edfelt om. Men för att locka fler till ingenjörsyrket behövs positiva förebilder och utmaningen är att nå dem som inte redan är frälsta, skriver Tobias Eriksson och Johan Grauers, projektledare Teknikföretagen.

Vi uppskattar att Johan Edfelt liksom vi har ett så starkt engagemang för behovet av ingenjörer. Men med tanke på hur artikelförfattaren ondgör sig över vår satsning behöver vi dock tydliggöra ett och annat.

Huvudsyftet med Felix stör en ingenjör är att skapa positiva bilder kring ingenjörer och de möjligheter som yrkesvalet ger. Att Johan som själv är blivande ingenjör har en tydlig och positiv bild är både självklart och roligt. Utmaningen är alla andra. Undersökningar visar att ungas bild av ingenjörer är ytterst vag och att det saknas förebilder. Visst, det finns ett antal program om ingenjörer av ingenjörer, men ”Extreme Engineering” och liknande frälser mestadels de redan frälsta. Felix Herngren är förvisso ingen ingenjör men han har hjälpt till att skapa uppmärksamhet kring både programmen och de medverkande ingenjörerna, och på så sätt bereda väg för våra övriga satsningar.

Kring Felix stör en ingenjör har vi ett flertal andra satsningar för att visa på hur spännande yrket är och hur vägen dit ser ut. Det handlar om nationella projekt som Teknikspanarna på grundskolenivå, Fokus framtid för gymnasiet, inspirationsmaterial för matematik, sajten www.ingenjörsvägen.se och inte minst en kommande skolversion av Felix stör en ingenjör. Vi har fortlöpande kontakt med tekniklärare på alla nivåer och genom Årets Teknikutbildning uppmuntrar vi och belönar bra teknikutbildningar inom grundskola, gymnasium och högskolor. Alla dessa projekt är delar i vårt arbete för att fler ska bli intresserade av en framtid som ingenjör. Ett arbete som vi bedrivit med stor ambitionsnivå de senaste 15 åren.

Det räcker inte med TV för att öka intresset för ingenjörsutbildningar, inte ens Rowan Atkinson eller Dolph Lundgren skulle kunna ändra på det. Därför har vi alla dessa projekt för att ungdomar som står inför att välja sin framtid ska tilltalas av ingenjörslivet. Vi välkomnar därför Johan Edfelt och alla andra att fortsätta debattera och driva opinion i denna viktiga fråga. Och se gärna reprisen av Felix stör en ingenjör på TV4 Fakta med start söndagen 9 januari kl 19.00.

 Tobias Eriksson och Johan Grauers, projektledare Teknikföretagen