Karriär

Allt fler fast för fusk - männen är värst

Högskoleverkets kommande rapport om fusket bland studenter är dyster. Allt fler åker fast för fusk och det är männen som fuskar mest.

Publicerad

Varje år ger Högskoleverket ut sin fuskrapport. I den kartlägger man hur många studenter som har åkt fast för någon form av fusk under året. Rapporten kommer först i maj, men redan nu ser man en tydlig tendens.

- Antalet avstängda eller varnade studenter har ökat stadigt varje år. Och så verkar det bli även i år, säger Peter Kyrk som är verksjurist på Högskoleverket.

Mellan åren 2003 till 2004 ökade antalet fuskare med 59 procent, mellan 2004 och 2005 med 13 procent och mellan 2005 och 2006 med 8 procent. När de första rapporterna från 2008 nu börjar komma in till högskoleverket från högskolorna, tyder de alltså på att siffran stiger även mellan åren 2007 och 2008.

Den absolut vanligaste anledningen till att studenter stängs av för fusk är plagiering. Det kan betyda att studenten har använt en del av någon annans text utan att ange det, eller lämnat in en uppsats de inte skrivit själva. Det är ett allvarligt ”brott”.

– Det kan vara till exempel vid uppsatser och hemtentor, säger Peter Kyrk.

Eftersom plagiering är så vanligt, har man på Högskoleverket funderat över varför hur skolorna ska komma tillrätta med problemet. Bland annat har man tittat på hur engelska universitet hanterar frågan.

– I England ser man plagieringen snarare som ett pedagogiskt problem än ett disciplinärt problem. Där anser man att lösningen på plagieringsproblemen inte är hårdare disciplinåtgärder. Snarare handlar det om att till exempel ställa rätt frågor på en hemtenta, förklarar Peter Kyrk.

Genom att ändra på instruktioner till uppsatser eller sättet frågor ställs i en hemtenta, så kan man komma tillrätta med fusket.

- Om en fråga på en hemtenta är ”Varför ska man inte röka?”, så är det lätt för studenterna att bara kolla på internet och ta svaren. Om frågan däremot är ”Ange fem sidor på internet som handlar om varför man inte ska röka och rangordna dem efter vilken som är bäst” så är det betydligt svårare att fuska sig förbi frågan, förklarar Peter Kyrk.

Nuförtiden använder sig högskolorna i allt större utsträckning av olika söktjänster. Med hjälp av dem kan lärarna jämföra det material som lämnas in av studenter, med det som redan finns på Internet. På vissa lärosäten kontrolleras nästa allt inlämnat material.

– Det är svårt att spekulera i varför det ser ut som att fusket ökar, men man kan ju anta att det beror på att skolorna använder de här söktjänsterna. Det finns ingenting som tyder på att det faktiskt fuskas mer nu ön för tio år sedan, säger Peter Kyrk.

På Högskoleverket är man tydlig med att antalet fuskare på svenska universitet och högskolor ändå är lägre än i många andra länder.

– Även om de som åker fast för fusk verkar bli fler och fler för varje år, så fuskas det ändå väldigt lite i Sverige. Bara runt 16 promille av alla studenter åker dit för fusk, säger Peter Kyrk.

En av de mest intressanta detaljerna i Högskoleverkets senaste fuskrapport, från 2007, är att det verkar vara fler manliga än kvinnliga studenter som fuskar. Detta trotts att det finns fler kvinnor än män som studerar. Ungefär 60% av Sveriges studenter är kvinnor.

År 2007 var det totalt 482 studenter som åkte på disciplinåtgärder, som varningar eller avstängningar, på grund av fusk. Av dessa var endast 172 stycken, eller 36 procent, kvinnor. 310 stycken var män, alltså hela 64 procent. I sin rapport skriver Högskoleverket att de inte har någon teori om varför det är på det sättet, men att de ska undersöka detta. Än så länge har man inte kommit fram till någon förklaring.

- Fusket totalt sett har alltså ökat, men vi har inte kunnat se att skillnaderna mellan hur många män respektive kvinnor som fuskar har ändrats, säger Peter Kyrk.

På de tekniska utbildningarna är skillnaden extra tydlig – där är det nästan bara män som åker fast för fusk. Det kan dock förklaras med att det finns så få tjejer på just de tekniska högskolorna.

Totalt sett verkar det i alla fall som att männen fuskat mest på de flesta högskolorna även år 2008.