Karriär

1 600 fler ingenjörsplatser

Regeringen vill i den kommande budgetpropositionen öka antalet högskoleplatser för ingenjörer. Totalt rör det sig om 1 600 platser.

Publicerad

Regeringen konstaterar inför sin budgetproposition att intresset för ingenjörsutbildningar ökar. Därför ska 1 600 nya högskoleplatser för ingenjörer införas fram till 2018. 1 000 av dessa riktar sig till blivande civilingenjörer, resten till högskoleingenjörer.

Satsningen kommer att kosta cirka 214 miljoner kronor, konstaterar regeringen.

Redan 2013 föreslås att universitet och högskolor får medel för att skapa 200 nybörjarplatser på civilingenjörsutbildningarna och lika många på högskoleingenjörsutbildningarna.

"Totalt ökar antalet nybörjarplatser för civilingenjörer alltså med 600 på ett par år" skriver regeringen i en promemoria och hänvisar till att man redan ifjol utökade antalet nybörjarplatser på civilingenjörsutbildningar med 400 från och med höstterminen 2012.

Bland reaktionerna återfinns både ris och ros.

- Det som är mest positivt är att regeringen hörsammat många röster om att fler platser behövs. Extra glädjande är det att man fått upp ögonen för högskoleingenjörer. De efterfrågas av industrin, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer, till Ingenjörskarriär.

- Men det är en sak att ta in fler studenter. Man måste också se på hur många det är som tar examen. Den statistiken är för dålig idag. För att höja den måste man tänka på inflödet och det gör inte regeringen tillräckligt. Det handlar om att höja bakgrundskunskapen bland grundskole- och gymnasieelever, fortsätter han.

Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor, Ibrahim Baylan, tycker att satsningen är bra men långtifrån tillräcklig.

- Det blir lätt skrattretande när det genom regeringens politik försvinner 20 000-30 000 högskoleplatser under samma period. Regeringen måste backa från sina nedskärningar, annars blir det allt färre ungdomar som kan läsa på högskolan i en period med hög arbetslöshet, säger han till TT.

De skolor som får mest platser är Chalmers, KTH, Lunds universitet och Linköpings universitet. Just Linköpings universitet beräknas få 30 nya platser till höstterminen 2013.

– Det är väldigt glädjande. Vi har bra utbildningar och då är det naturligtvis bra om vi kan få fler platser. Just nu finns det ett stort behov av ingenjörer, säger Helen Dannetun, rektor på Linköpings universitet till Sveriges Radio.

Fördelningen av de nya platserna för civilingenjörer

  2013 (platser) 2018 (hösten)
Chalmers tekniska högskola   250 50
Karlstads universitet   5 25
KTH  45 225
Linköpings universitet  30 150
Lunds universitet  45 225
Umeå universitet  10 50
Uppsala universitet  15 75
Totalt  200 1 000