Fordon

Jas flyttas till Gotland

(Uppdaterad) Hotbilden mot Sverige har inte förändrats av Rysslands markeringar mot Ukraina, enligt Försvarsmakten. Samtidigt har luftförsvaret förstärkts på Gotland.

Publicerad

Försvarsmakten har flyttat delar av den ordinarie incidentberedskapen till Gotland, med anledning av den ryska övningsverksamheten.

"På grund av den ökade flygverksamheten i närområdet, främst beroende på den ryska beredskapsövningen som nu pågår, har vi valt att just nu basera delar av den ordinarie incidentberedskapen på Gotland. På det sättet ökar vi förmågan till luftövervakning, vilket är helt normalt vid större övningar", säger Göran Mårtensson, Försvarsmaktens insatschef, på Försvarsmaktens hemsida.

-Gripenplanen landade på Gotland i går och baserades där i morse för att stärka luftövervakningen av Östersjön, uppger han.

Även andra delar av incidentberedskapen som sensorer och radar används för att övervaka det svenska närområdet och den ryska övningen i Östersjön.

Enligt Göran Mårtensson är förflyttningen gjord med hänsyn till det som händer i Sveriges närområde. Han säger att Ryssland har informerat Sverige om övningen.

Var ombaseringen av Gripenplanen planerad?

-Jag kan säga så här: vi väljer ju att göra så här ibland när det är intensifierad övningsverksamhet i närområdet.

Har  förflyttningen någon koppling till läget i Ukraina?

- Nej, det kan ju inte jag svara på om det har. Där pågår ju övningsverksamhet alltså från rysk sida i vårt närområde.

Exakt var pågår den ryska övningen?

- Jag kan inte säga exakt vilka platser de är på utan vi följer vad som händer. Och det är olika komponenter som ingår i de övningarna så det handlar om olika typer av stridskrafter.

Andra svenska förband deltar samtidigt på övningen Cold Response i norra Sverige

Enligt pressmeddelandet följer Försvarsmakten just nu utvecklingen i närområdet samt det som händer i Ukraina mycket noga.

TT: Men har inte hotbilden mot Sverige förändrats efter de senaste dagarnas händelser?

– Nej, det är inte vår bedömning, säger Philip Simon, Försvarsmaktens pressekreterare.

Han vill inte säga mer om vad som flyttas till Gotland utom att det rör sig om "ett antal Gripenplan".

– Det är inte första gången planen står på Gotland och det är en av de baser försvaret har till sitt förfogande för incidentberedskap. Mot bakgrund av vad som händer i Ukraina skulle jag säga att det vore snudd på tjänstefel att inte placera planen på Gotland just nu, säger militärstrategen Stefan Ring till TT.

Senast ett antal Gripenplan flyttades till Gotland var förra året då ryska bombplan övade i Östersjöområdet.

Att planen placeras på Gotland behöver inte betyda att de är i luften särskilt ofta, påpekar han.

– De blir färre starter och landningar än under en övning. Det är först när man misstänker eventuella kränkningar som planen går upp för att identifiera och vid behov avvisa.

Det räcker inte med att diskutera mer pengar till försvaret med anledning av Ukrainakrisen, sade Folkpartiledaren Jan Björklund vid en pressträff i riksdagen tidigare i dag.

– Det krävs ett doktrinskifte, sade han.

Det handlar om att gå tillbaka till de gamla doktrinen att försvara Sveriges gränser. Och det är Östersjön som bör stå i centrum. Det Ryssland i dag för i Ukraina kan lika väl ske i de Baltiska staterna, och då blir Gotland centralt, framhåller Björklund.

– Det var ett stort misstag av Persson-regeringen att lägga ned all försvarsförmåga på Gotland, säger han.

Anledningen till att Björklund vill ha ett försvar på Gotland är ett scenario han ser framför sig att Ryssland, om man går in i de baltiska staterna, också ockuperar Gotland, för att förhindra att Nato får ett brohuvud. Frågan är hur troligt detta är.

– Men, man måste dimensionera brandkåren efter risken för brand, annars chansar man. Hur många trodde att Ryssland skulle gå in i Krim? Samma argument kan användas för Baltikum, säger Björklund.

Det har begåtts misstag i Sverige under omläggningen av försvaret, något som alla är delansvariga för, anser han.

– Det gjordes en felbedömning av Rysslands långsiktiga utveckling, säger Björklund.

Händelserna i Ukraina ökar argumenten för att Sverige bör gå med i Nato, anser han.

– Jag hoppas att det här får fler att tänka efter, säger Björklund.