Varningen: Vi måste skydda oss bättre mot solstormar

2019-03-18 08:12  
Forskare vid Lunds universitet varnar för solstormar, de hävdar att vi måste inse situationens allvar. Foto: Nasa

Lunds universitet har upptäckt en tredje massiv solstorm i historisk tid. Utbrottet skulle ha lamslagit dagens samhälle – och nu anser forskarna att vi måste inse situationens allvar.

Explosioner på solens yta kastar regelbundet ut högenergipartiklar, och i vissa fall kan solstormarna vara så kraftfulla att de påverkar teknisk utrustning. Två exempel i modern tid är omfattande strömavbrott i Quebec 1989 och Malmö 2003. Fenomenet har studerats under de senaste 70 åren, och utöver att slå ut vår elförsörjning kan solstormarna bland annat påverka kommunikationssystem, satelliter och flygtrafiken.

1956 drabbades jorden av den mest kraftfulla solstorm som har uppmätts vår samtid. Men det finns bevis för att solen ibland får utbrott som är tio gånger större än det registrerade rekordet. Tidigare har man känt till två sådana händelser som inträffat i historisk tid – år 775 samt 994. De upptäcktes när man tittade på isborrkärnor från Grönland, i form av beryllium-10 och klor-36. Dateringen satt till början respektive slutet av vikingatiden bekräftades av årsringar på gamla träd.

Läs mer: Solexplosion hotar jorden

Nu har Lunds Universitet hittat ett tredje superutbrott som drabbade jorden år 660 f.Kr. Solstormen var lika potten som den mest kraftfulla av de två tidigare, och upptäckten pekar mot att händelsen är vanligare än vad man tidigare trott. Hur skulle då vårt uppkopplade samhälle ha påverkas om det hade skett nu?

– Om den solstormen hade kommit idag kunde den ha fått förödande effekter i vårt högteknologiska samhälle, säger Raimund Muscheler, geologiprofessor vid Lunds universitet.

Resultaten av den nya studien har publicerats tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Muscheler var också med i det forskningsarbete som hittade de andra två super-solstormarna, och även om typen händelse är ovanlig så visar forskningen att de är naturligt återkommande. Nu vill Raymond Muscheler att vi ska öka samhällets skydd mot solstormar, med en höjd beredskap och en ökad medvetenhet kring vår sårbarhet – och situationens allvar.

– Vår forskning pekar på att riskerna underskattas idag. Beredskapen behöver höjas, säger Muscheler.

Nu har Vetenskapsrådet beviljat professorn ett forskningsanslag för  ett fyraårigt projekt som ska fördjupa kunskapen om hur vanlig förekomsten av enorma solstormar kan vara.

John Edgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer