Industri

Xbox i operationssalen

Siemensingenjören Rüdiger Bertsch och läkaren Thomas Friese bläddrar bland röntgenplåtarna enbart med små handrörelser i luften. Kinectsensorn sitter monterad på den stora bildskärmen. Foto: Siemens AG/ Pictures of the Future
Siemensingenjören Rüdiger Bertsch och läkaren Thomas Friese bläddrar bland röntgenplåtarna enbart med små handrörelser i luften. Kinectsensorn sitter monterad på den stora bildskärmen. Foto: Siemens AG/ Pictures of the Future

I framtiden kommer en kirurg att kunna bläddra igenom patientens röntgenbilder under operationen utan att röra vid skärmen. Hemligheten är samma Kinect-teknik som Microsoft använder för sin spelkonsol Xbox.

Publicerad

Kinect-tekniken har revolutionerat både datorspelsvärlden och en mängd andra områden, inte minst på forskningslaboratorier, där Microsofts snabba och billiga 3d-sensor öppnar helt nya möjlighet för forskarna.

Det handlar om att kunna styra datorer med handrörelser och andra gester utan att röra vid skärmen.

Det räcker att stå ett par meter från skärmen och vifta med handen eller dansa med kroppen för att den infraröda rörelsesensorn ska känna av dina rörelser och översätta dem till kommandon för datorn.

Nu har också Kinect gjort sitt intåg i medicinteknikvärlden.

Siemens Healthcare har tagit in Kinect-tekniken i sina utvecklingslabb och skapat ett system som gör det möjligt för kirurger att växla röntgenbilder på storbildsskärmen, zooma in detaljer och rotera tredimensionella bilder utan att trycka på några knappar eller peta på bildskärmen.

I en operationssal får inte någon i operationsteamen röra några andra föremål än operationsinstrument på grund av infektionssrisken. Det har begränsat kirurgens möjlighet att enkelt kunna växla fram och tillbaka mellan olika röntgenbilder under en titthålsoperation.

Men nu har Siemens Healthcare ett system på gång som ska göra det möjligt för kirurgen att växla bilder bara genom att ”bläddra” med handen i luften eller förstora bilder genom att föra händerna bort från varandra.

Utmaningen har varit att ta fram en algoritm som kan överföra långsamma handrörelser till exakta kommandon och att bara analysera den zon där kirurgens händer väntas dyka upp.

Systemet måste också lära sig att känna igen specifika händer och inte förvirras av andra rörelser i operationssalen, utan bara koncentrera sig på de händer som Kinect-sensorn känner igen.