Industri

Väntar överskott på sällsynta metaller

Jakten på alternativa fyndigheter av sällsynta ämnen kan leda till överskott redan om några år.

Publicerad

Det hävdar rapporten Mineralmarknaden från Sveriges geologiska undersökning, som snart publiceras.

När Kina för några år sedan började strypa exporten av sällsynta jordartsmetaller inleddes världen över en intensiv jakt på alternativa fyndigheter, men även på alternativ till de sällsynta metallerna.

Mugdim Islamovic som är utredare på SGU uppger att det i Sverige finns ett flertal intressanta projekt. Ett sådant är Norra Kärr i Småland, men även avfall från exempelvis LKABs gruvor kan visa sig innehålla utvinningsbara mängder av apatitkoncentrat, från vilka man utvinna sällsynta jordartsmetaller.

Kina har de senaste åren halverat sin export av sällsynta metaller och det senaste halvåret har priserna på vissa av metaller stigit 600 procent.

Men SGU gör bedömningen att företag som är beroende av de sällsynta metallerna inte behöver oroa sig. Efterfrågan kommer att kunna tillgodoses, och på sikt kan det uppstå ett överskott av dessa strategiska ämnen.