Industri

Tyskland sent med Ehec-varning

Det dröjde flera veckor innan Tyskland varnade EU:s smittskyddsmyndighet om det allvarliga ehec-utbrottet. Läkare och forskare i Tyskland kräver nu snabbare arbetsmetoder. 

Publicerad

Antalet personer som smittats med ehec-bakterien minskar nu, enligt den tyska federala smittskyddsmyndigheten Robert Kock-institutet.
Varifrån smittan kommer är ännu okänt. Medan spanska gurkor har friats från misstankar undersöks nu böngroddar, men bara ett litet antal smittade har ätit böngroddar, uppger institutet i dag onsdag. 

De tyska myndigheterna fokuserar dock ännu på att spåra källan bland just grönsaker.


Enligt EU:s smittskyddsmyndighet i Stockholm, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) började personer i Tyskland att insjukna i ehec  från den 25 april.
Sjukhusen i Tyskland uppges ha rapporterat det första fallet den 1 maj, enligt Robert Kock-institutet.
Men det dröjde ända till den 22 maj innan de tyska myndigheterna skickade ett varningsmeddelande om ovanligt många fall av ehec till ECDC. Det framgår av ECDC:s riskbedömning.
Alltså dröjde det  mellan tre och fyra veckor innan andra EU-länder varnades officiellt .
Bara fem dagar senare, den 27 maj, rapporterar Tyskland till ECDC att man har 276 av ehec-fall som drabbats av den allvarliga komplikationen HUS.


Forskaren Angelika Fruth vid Robert Kockinstitutet säger till tidningen Nature att utbrottet därmed tagit ovanligt lång tid att upptäcka. I typfallet tar det cirka 14 dagar. Läkare och forskare i Tyskland kräver nu stora smittskyddsreformer, uppger tidningen.
Flera omständigheter uppges kan ha  medverkat till fördröjningen.
Läkare tros i början ha förväxlat ehec med salmonella. Likaså beter sig den aktuella ehec-bakterien annorlunda än andra ehec-mikrober när den odlas i labb.


Enligt Flemming Scheutz, chef för WHO:s referenslabb i Köpenhamn, kan så kallat PCR-test, en molekylär metod för att påvisa bakterier i blod, ge svar inom några timmar. Det ska jämföras med mer traditionella bakterieodlingsmetoder som tar flera dagar.


Molekylära”fingeravtryck” från en upptäckt bakterie kan även jämföras med andra kända patogeners.
Men metoden innebär därmed också att mer okända ehec-stammar blir svårare att känna igen.
Den senare labbmetoden började att användas under ett ehec-utbrott i USA 1993 och tillämpas i ett varningssystem som kallas Pulsenet