Industri

Säkrare andning när hjärnan tjuvkopplas

Solnaföretaget Maquet tjuvkopplar hjärnans signaler för att styra intensivvårdens andningshjälp så att den går i takt med patientens egna försök att andas. Risken för lungskador minskar och patienten klarar sig snabbare utan andningsstöd.

Publicerad

För tidigt födda barn och svårt sjuka patienter kan behöva hjälp med andningen. Men det är svårt att få andningsmaskinen - ventilatorn - att gå i takt med kroppen egna svaga försök att andas. Att få luft nedpressad
i lungorna när man själv kämpar för att andas ut är obehagligt. I värsta fall kan lungorna skadas.
Maquet Critical Care i Solna utanför Stockholm har löst problemet med ett helt nytt sätt att styra företagets ventilator.
Man tjuvlyssnar helt enkelt på de svaga elektriska signalerna som hjärnan sänder till andningsmusklerna i diafragman inför varje andetag. Då kan andningsstödet anpassas till patienten betydligt bättre. Med dagens teknik kan ventilatorn komma i otakt eftersom den reagerar först när trycket eller luftflödet förändras.
Maquets nya utrustning läser av signalerna på några få mikrovolt med hjälp av en sond i matstrupen. Längs med sonden sitter nio tunna trådar, elektroder, med några centimeters mellanrum. De syns knappt. Magnus Nord, projektledare för utvecklingen, berättar om de många tekniska utmaningarna.
- Det är en mycket liten signal i en väldigt brusig miljö. Det kräver avancerad filtrering och algoritmer som hittar rätt frekvensband.
Gruppen fick exempelvis utveckla en känslig ekg-detektor för att kunna rensa bort hjärtats elektriska signaler. De är mer än hundra gånger starkare än andningssignalerna.
Christer Ström, klinisk expert på Maquet, framhåller många fördelar med den nya metoden. Det blir bekvämare för patienten. Den lilla andningsförmåga som finns kvar gynnas. Diafragman försvagas inte lika mycket som tidigare, vilket gör att patienten kan vänjas av från ventilatorn betydligt snabbare. Men en av de största fördelarna är att risken minskar för att lungblåsorna tar skada av ett för högt tryck.
- Ett stort plus är att vi kan hjälpa spädbarn som har ett kaotiskt andningsmönster. De tar några andetag, håller andan, försöker hålla kvar luftvolymen, men orkar inte. I dag finns ingen teknik som tar hänsyn till det, säger Christer Ström.
Idén att tjuvkoppla hjärnans signaler kommer från den svenska forskaren Christer Sinderby i Toronto, som Maquet har samarbetat med sedan år 2000. Tekniken har testats på ett antal kliniker, däribland Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
Under 2007 planerar Maquet att börja sälja metoden som ett tillägg till företagets ventilator, som har stor spridning inom sjukvården. Företaget har stora förhoppningar på ett ordentligt genomslag, även om det kan dröja.
- Det tar alltid lång tid att införa en helt ny metod, säger Christer Ström