Hållbar industri

PM 12 är störst - och snabbast

Grafik: Jonas Askergren
Grafik: Jonas Askergren

En av världens största och snabbaste pappersmaskiner finns i Kvarnsveden utanför Borlänge. När maskinen invigdes för tre år sedan var den en av de största investeringarna hittills inom svensk industri.

Publicerad

Den 15 mars förra året blev pappersmaskinen PM?12 historisk. Då producerade maskinen 1?901 meter papper per minut i ett helt dygn.

Plaketten hänger på väggen i det stora kontrollrummet i Kvarnsveden. Bredvid finns plats för nya utmärkelser.

-?Vi satsar på att ta oss över 2?000 meter per minut, säger produktionschefen Anders Nordell.

Den jättelika pappersmaskinen från finländska Metso togs drift i november 2005. Investeringen på 4,5 miljarder kronor gjorde att pappersbruket kunde öka tillverkningen från 675?000 ton till en miljon ton papper om året.

Den innebar också ett stort tekniksprång: med sina 75?000 styrsignaler och 15?000 reglerkretsar är PM?12 en av världens mest avancerade pappersmaskiner.

Som en följd av det satsade Kvarnsveden och Stora Enso nästan 100 miljoner kronor på utbildning och utveckling av personalen.

-?I dag har alla som sköter den här maskinen något slags utbildning från högskola, säger Anders Nordell.

Trots ny teknik och välutbildad personal har det tagit tid att köra in PM?12. Tre år efter invigningen finns det fortfarande problem som måste lösas. Papper är ett känsligt material, och allt från intaget av råvarorna till färdig produkt kan trilskas.

-?Bland annat har vi varit tvungna att bygga om upprullning helt och hållet, säger Anders Nordell.

När nu företaget börjar få ordning på tekniken är konjunkturen det stora problemet. Dyrare energi och ved gör att brukets kostnader ökar snabbare än intäkterna.

Förmodligen blir PM 12 den sista stora investeringen Stora Enso gör i Europa. I framtiden kommer investeringarna att hamna i länder där energin och råvaran är billigare.

-?Vår långsiktiga strategi är att flytta vår produktion av massa från Europa och Nordamerika till länder i Asien och Sydamerika och kanske även Ryssland, sa skogsbolagets dåvarande vd Jukka Härmälä i samband med att pappersmaskinen invigdes 2005.

Drar lika mycket ström som hela Malmö

* Stora Enso har i dag tre fabriker i Sverige, fyra i Finland, en i Portugal, en i Tyskland och en i Brasilien.
* Bruket i Kvarnsveden grundades år 1900 och har i?dag fyra pappersmaskiner och cirka 850 anställda.
* PM 12 framställer obestruket journalpapper, som används i tidskrifter och reklamtryck och är en av Stora Ensos viktigaste produkter.
* Ungefär 85 procent av brukets produktion exporteras, främst till länder inom Europa, där de största kunderna finns i Storbritannien och Tyskland.
* Stora Enso Kvarnsveden förbrukar 1,7 miljoner kubikmeter granved per år, eller cirka 200 kubikmeter (ungefär motsvarande fem långtradare) varje timme, dygnet runt.
* Kvarnsveden drar lika mycket el som hela Malmö, inklusive alla industrier (2,5 TWh). Pappersbruket förbrukar nästan 1,7 procent av all el som används i Sverige.
* Byggnaden som rymmer maskinen är 300 meter lång, 70 meter bred, 30 meter hög.
* Den nya maskinen kan tillverka 430 000 ton magasinspapper.
* PM 12 är väldens snabbaste pappersmaskin.
* Den 15 mars förra året producerade maskinen 1?901 meter papper per minut i ett helt dygn.