Hållbar industri

Nya användare sätter systemen på prov

De började som en angelägenhet för utvecklingsingenjörer. Nu håller PLM-systemen på att nå ända till försäljnings- och serviceleden och till företag utanför teknikområdet. Det sätter användarvänligheten på prov.

Publicerad

–För fem till tio år sedan började nästan alla tunga mekaniska företag använda PLM. I dag ser vi dem spridas inom branscher som telefoni, mode, livsmedel och byggande. Det gör att det ställs helt nya krav, säger Antti Sääksvuori, konsult inom området.

Han anser bestämt att marknaden har mognat bland de stora företagen. De vet vad de vill att systemen ska göra för dem och vilka systemegenskaper de letar efter.

– Men små och medelstora företag saknar ofta kunskap och erfarenhet. Det gör att det krävs PLM-system som är mycket enkla att använda och som kan användas direkt i det skick som de levereras.

Den ökade medvetenheten resulterar i bättre införanden och lägre underhållskostnader, även om slutanvändaren kanske inte märker så stor skillnad i sitt arbete. Vad som däremot märks är förenklade och förbättrade användarmiljöer. Inloggning via webben är den normala lösningen för att ge alla projektmedarbetare samma arbetsmiljö.

– När man går utanför kretsen av kärnanvändare bland ingenjörerna och når sällananvändare inom exempelvis sälj och marknad eller inköp, så ökar kraven på användarvänlighet och visualisering. Då ska man inte behöva vara ingenjör för att förstå, säger Niklas Karlsson, återförsäljaransvarig för Norden hos den internationella branschjätten PTC.

Liksom Antti Sääksvuori tycker sig Niklas Karlsson se att mängder av medelstora företag nu ligger i startgroparna.

– Många lägger planer för hur de ska börja jobba med PLM under de kommande åren.

Marknad för många miljoner

Förkortningen PLM står för Product Lifecycle Management.

Ett PLM-system är i grunden en relationsdatabas som håller reda på hur alla produkter, projekt, komponenter, dokumentversioner och så vidare är kopplade till varandra. Därigenom kan den som undrar i vilka produkter en viss skruv sitter spåra det i efterskott. Det blir lätt att skriva ut en produkts materiallista, och enklare att göra kostnadsuppskattningar.

Systemet omfattar också lagringen av alla dokument. På så sätt kan alla som arbetar i ett projekt vara säkra på att deras dokumentversioner är aktuella.

Varje år omsätts hundramiljontals kronor på PLM-system bara i Sverige. PTC Sweden AB omsatte 315 Mkr 2010.

Den svenska koncernen Addnode, som äger PLM-bolaget Technia, redovisade en omsättning på drygt 140 miljoner kronor för sin PLM-verk­sam­het i Sverige under 2010. På världsmarknaden finns exempelvis tyska Siemens och franska Dassault bland de stora aktörerna vid sidan av PTC.