Hållbar industri

Många företag hoppar på nya energitrenden

Mackmyra är inte ensamt. Det är många företag som kopplar ihop fastighetsautomation med processtyrning. Allt för att synliggöra energiåtgången.

Publicerad

Att spara energi har industriföretagen jobbat med länge. Då är fastighetsautomation en viktig del.

– Industrin har krav på sig att minska energiåtgången och då tittar man mer och mer holistiskt, säger Mattias Fredriksson, affärsutvecklingschef på Schneider Electric.

Det innebär att de olika systemen blir intelligentare och att de knyts ihop så att de talar med varandra.

Då kan man se fastighetens energiförbrukning samtidigt som man ser vilken mängd energi som går åt i produktionen.

Schneider Electric hjälpte Mackmyra att skapa en intelligent infrastruktur för att synliggöra energi­åtgången. Detta är viktigt för många industriföretag.

Hos Mackmyra har man kopplat ihop systemen för fastighetsautomation, energy management, visualiseringssystemet och processtyrningen.

– Förr var detta isolerade system, men nu vill man veta hur mycket energi fastigheten förbrukar och hur stor koldioxidbelastning ett ton råvara orsakar, säger Mattias Fredriksson.

Att koppla ihop fastighetsautomation och produktionsenergi är en trend.

Samtidigt är fastighetsautomation en sektor som växer i sig. Och den kommer att fortsätta att växa, anser flera aktörer som Ny Teknik varit i kontakt med, däribland Schneider Electric.

– Visst växer vi inom fastighets­automation. Antalet fastigheter som är anslutna till vår driftcentral i Stockholm har exempelvis fördubblats sedan 2010, säger Mattias Fredriksson.

Tre skäl att fastighetsautomation växer

Att koppla ihop energin i indust­rin med fastighetsenergin är en trend. Men fastighetsautomation är en sektor som också växer kraftigt i sig. Mats Olsson, konsult, listar tre skäl till det.

1 De första datoriserade styrsystemen kom på 80-talet och måste nu pensioneras. Att byta ut dessa innebär mycket arbete.

2 Nya myndighetskrav, miljöprofilering och ökade energikostnader genererar fler mätpunkter, systemintegrationer och fler uppkopplingar till centrala användarmiljöer.

3 Fokuset på energieffektivisering ökar, då är styrsystemen de grundläggande verktygen för analyser och förbättringsåtgärder.