Industri

Gigantiska tankers ska rymma terminalernas olja

Foto: U.S. Navy/William S. Stevens
Foto: U.S. Navy/William S. Stevens

USA håller på att ta tillbaka rollen som en av världens största oljeexportörer. Det kräver en ny infrastruktur – bland annat terminaler ute till havs som kan hantera den nya generationens megatankers.

Publicerad

”Very Large Crude Carrier” är den nya generationens megatankers, och de utgör en viktig del i USA:s ökande oljeexport. Med en kapacitet på upp till två miljoner fat olja har så kallade VLCC blivit det föredragna sättet föra oljan ur landet. De erbjuder så pass hög effektivitet och så pass stora vinster att hamnarna har muddrat kanaler och ökat djupet vid kaj för att rymma fartygens omkrets.

Ändå är de flesta av landets hamnar allt för grunda för att rymma fullt lastade VLCC. Detta har lett till det att man har tvingats lasta fartygen till en mindre del i hamn för att sedan fylla upp resterande volym till havs via mindre tankfartyg. Detta skapar givetvis ett utmärkt scenario för ett katastrofalt oljeutsläpp.

Därför kommer offshore-exportanläggningar att bli det senaste tillskottet till USA:s golfkust. Oljan lagras på land och pumpas sedan via ledningar 24 kilometer ut till terminaler i havet, där det djupa vattnet gör det möjligt att fylla stora fartyg. Den del av tankstationen som flyter på ytan har en roterande koppling som gör det möjligt för fartyg att vara stabila i alla riktningar med en enda kopplingspunkt.

– Med tanke på de långsiktiga utsikterna för växande tillgångar på amerikansk råoljeproduktion, ökad global efterfrågan som kräver supertankfartyg – och framtida begränsningar för hamnkapaciteten i Gulf Coast är vi övertygade om att detta projekt kommer att omfamnas och stödjas av både inhemska och internationella kunder, säger Enterprise Products Partners vd, AJ Teague i ett pressmeddelande.

Terminalerna har fått motstånd

Sedan dess bolaget Trafigura Group tillkännagivit planerna kring Texas Gulf Terminals Project, som ska byggas utanför kusten i North Padre Island nära Corpus Christi. Företaget säger att djuphavsterminalen kommer att ha ett flöde på upp emot 60 000 fat olja per timme och kapacitet för att fylla åtta VLCC per månad. För varje megatanker skulle det ta 48 timmar att ankra sig vid terminalen, överföra lasten och lämna hamnen igen.

Terminalerna har dock stött på motstånd, och inte bara från miljöaktivister. Det handlar också om ekonomi, för hamnen i Corpus Christi har mycket att förlora om export av råolja kringgår deras anläggningar.

Staden i Texas har invändningar mot Trafiguras byggplaner. Man hävdar att bolagets ansökan är ofullständig, och pekar även på att Trafigura tidigare har dömts för att ha brutit mot FN-sanktioner i samband med programmet ”olja för mat” i Irak. Det rapporterar Popular Mechanics.

Ändå är terminalerna en signal på att den amerikanska exportmarknaden kring råolja är blomstrande. USA producerar nu nästan elva miljoner fat olja om dagen och som de säljer utomlands.