Hållbar industri

Experterna: Vilka är de viktigaste industritrenderna?

Anders Aabakken, avdelningschef teknik och miljö på Trafikverket.
Anders Aabakken, avdelningschef teknik och miljö på Trafikverket.
Lena Delbom, affärsutveckling och Innovation på ABB Robotics och ABB Discrete Automation.
Lena Delbom, affärsutveckling och Innovation på ABB Robotics och ABB Discrete Automation.
Helena Lundin, kommunikations- och informationschef på Prevas.
Helena Lundin, kommunikations- och informationschef på Prevas.

Vilka teknikomställningar är svensk industri inne i just nu? Digitalisering, robotisering och ai – men också hållbarhet. Det svarar Automationsnästets experter.

Automationsnästets experter svarar på frågor om transformativa industritrender.

Denna gång deltar: Anders Aabakken, avdelningschef teknik och miljö på Trafikverket, Lena Delbom, affärsutveckling och Innovation  på ABB Robotics och ABB Discrete Automation och Helena Lundin, kommunikations- och informationschef på Prevas.

1. Vilka är de viktigaste transformativa trenderna för svensk industri ur ditt perspektiv just nu?

Anders Aabakken: Digitaliseringen är på väg att ta klivet från strategisk vision till operativ nytta även inom traditionella industrier. Ett bra exempel är anläggningsbranschen som befinner sig i snabb förändring mot ett modellbaserat projektutförande och uppkopplad drift. Vi ser redan resultat i form av bättre kvalitet, lägre kostnader och kortare ledtider. Förmågan att hantera en större komplexitet möjliggör samarbeten över en större del av värdekedjan, i så kallade värdenätverk.

Lena Delbom: Industrin har ”use cases” som de vill testa med målet att skapa nya standarder. Tillverkningsindustrin vill öka automations- och robotiseringsgraden. Reducera manuella moment på golvet och på kontoret. Få informationsflödet att hänga ihop över hela produktionskedjan – alla delar i kedjan ska vara digitala. Koll på produktionstakt och kvalitet i realtid. Man vill tillgängliggöra data för att med machine learning/ai kunna optimera, förbättra beslutsstöd och få en ökad förståelse för de egna processerna.

Helena Lundin: En övergripande trend är att det finns fler trender att hålla reda på. Och förändringstakten ökar. Jag väljer att lyfta fram två trender. Den första är flexibilitet. Det finns ökat behov av flexibilitet, ur flera aspekter. Tillverkningen, även i komplexa förhållanden, blir mer kundorderstyrt. Det ställer andra krav på hela kedjan från råvara till leverans. Den andra stora trenden är hållbarhet. Det är inte tomma ord utan en viktig faktor för många industrier.

2. Vad behöver komma på plats för att svensk industri ska kunna ta tillvara på möjligheterna med dessa trender?

Anders Aabakken: För att snabba på utvecklingen behöver ansvaret för att driva förändringarna inkludera hela organisationen på operativ nivå. Riktade digitala efterutbildningar skulle kunna bidra till att driva på utvecklingen. Vi behöver också utveckla affärsmodellerna för att stödja affärer i längre värdekedjor. Strategier och regler för klassificering och tillgänglighet av data blir fundamentala. Vissa statliga myndigheter kan spela en viktig roll för att driva på utvecklingen.

Lena Delbom: Det gäller att komma i gång och testa. Vilka är de lågt hängande frukterna? Vad ger värde? Stöder detta oss mot våra mål så behöver affärsmodellen anpassas. Man behöver en infrastruktur för digitalisering också, en digital plattform, och i dag finns det en tillgång på sensorer, konnektivitet och integrationsmöjligheter som aldrig förr. Att få ordning på sina data i alla olika system tar tid, så ju tidigare man börjar desto större vinst senare.

Helena Lundin: Tekniken och mycket av infrastrukturen finns på plats. Nu behöver vi fler ledare med mod och nyfikenhet som kan visa vägen och inspirera andra. Samarbeten blir också allt viktigare där olika team med experter jobbar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Vi behöver också säkerställa att kompetenser som behövs inom svensk industri finns, både nu och i framtiden. Det är en hjärtefråga som alla behöver jobba med.

3. Vad är dina förväntningar på år 2020?

Anders Aabakken: Sveriges historiskt starka roll i utvecklingen och förvaltningen av domän- och systemkompetens för komplexa system kombineras med digitalisering i ett första steg och introduktion av artificiell intelligens i ett andra steg. Under 2020 kommer det bli uppenbart hur kraftfull denna kombination är för att ytterligare stärka svensk industri. Myndigheter som Trafikverket kommer fortsätta att arbeta för att skapa förutsättningar och vara en katalysator i systemet.

Lena Delbom: Jag ser fram emot att vi nästa år får se resultatet av allt vi testat, att Sverige utmärker sig på den globala arenan med riktigt många bra case och även lösningar som vi kan sälja och exportera, med fokus på effektivitet, hållbarhet och även cirkulär ekonomi. Att det blir tydligt att innovation i samverkan, som vi gör i Sverige, faktiskt gör skillnad.

Helena Lundin: Att världen i allmänhet kommer att bli ännu lite bättre! Mina förväntningar inom Prevas verksamhetsområden och svensk industri är att vi tillsammans med våra kunder, medarbetare och partners ska fortsätta hitta nya möjligheter och lösningar på olika problem. Och skapa nytta för våra kunder genom att utveckla nya spännande och innovativa produkter samt hjälpa till med målet att uppnå modern och hållbar produktion.

Automationsnästet är ett samarbete mellan Ny Teknik och Automation Region, en organisation som knyter samman företag, myndigheter, forskning och utbildning i ett branschoberoende kluster med fokus på automation.