Industri

EU-ledamöter ifrågasätter massvaccineringen

Michele Rivasi
Michele Rivasi

Utred EUs agerande under svininfluensa-pandemin i fjol! Det kräver 41 ledamöter i EU-parlamentet, som ifrågasätter om åtgärder som massvaccinering och marknadsgodkännande av pandemivacciner verkligen var nödvändiga.

Publicerad

En grupp ledamöter från olika partier och allianser i EU-parlamentet går nu till storms mot EU-kommissionens och EUs smittskyddsinstituts ( ECDDC) kraftfulla reaktion på svininfluensans utbredning under 2009.

I spetsen för uppropet står fransyskan Michèle Rivasi, De gröna, som är  ledamot av utskottet för industrifrågor, forskning och energi, samt vice-ordföranden i parlamentet Isabelle Durant, De gröna.

De hävdar att myndigheterna inte gett allmänheten tillgång till vetenskaplig bevis om att influensan var mild, trots att sådan information fanns tillgänglig redan i juni 2009.

Ledamöterna kräver nu att EU-parlamentet ska besluta om att dra i gång en granskningskommission av hur EU handskats med influensautbrottet.

 ”Sättet som AH1N1-influensautbrottet hanterades på, den icke-adekvata bedömningen av riskerna i förhållande till tillgänglig data och marknadsgodkännandena som gavs till olika pandemivacciner och som EUs folkhälsomyndigheter bedömde som säkra utan riktiga undersökningar, tvingar oss, medlemmar av parlamentet att ställa en rad frågor” skriver de i uppropet.

Ledamöterna hänvisar till att 1 592 dödsfall på grund av svininfluensa hittills noterats i medlemsstaterna, enligt statistik från ECDC.

Detta  medan en vanlig säsongsinfluensan normalt orsakar avsevärt fler — runt 40 000 dödsfall per år i EU.

— Vi har ambitionen att samla in 183 röster senast under utgången av mars månad, skriver Michèle Rivasi i mejl till Ny Teknik.

Hon berättar också att man sedan man höll en presskonferens i måndags hittills fått 41 namnunderskrifter, dock har ingen svensk ledamot ännu skrivit på.