Industri

Effektivt filter bakas i mikrovågsugn

Publicerad
Med hjälp av familjens mikrovågsugn har Olle Sydlén i Skellefteå utvecklat en ny typ av luftfilter som fungerar betydligt bättre än de som hittills har funnits på marknaden. Reningen är upp till 98 procent mot cirka 65 procent i hittills vanliga filtertyper.
Racoon är det engelska ordet för tvättbjörn. Det har också blivit namnet på det filtertillverkande företag som blev resultatet av Olle Sydléns besök i Birmingham 1992. Företagsnamnet ska associera med att tvätta luften ren.
Olle, som har utbildning som maskiningenjör, besökte en miljömässa i Birmingham 1992 och fick även tillfälle att besöka Ferraristallet på en samtidigt pågående motormässa.
- Jag blev imponerad av den kvalitetsstyrning som fanns hos Ferrari och ville överföra det tänkandet till filtertekniken. De ständigt återkommande problemen med luftfilter hade jag stött på under alla de år jag var reservdelsansvarig på Asea. Målet var nu att nåstadkomma ett filter som tål skakningar, köld och fukt utan att förlora i funktion, säger Olle Sydlén.

Det tog honom ett halvt år och en analys av det mesta som fanns på filtermarknaden innan han fann ett skumplastmaterial som han bedömde skulle fungera.
- Jag provade sedan att behandla det på en mängd olika sätt och testade för att se om det hade fått de egenskaper jag ville ha. Men det verkade hopplöst och jag var på väg att ge upp. Mer eller mindre i ren desperation tog jag ut familjens mikrovågsugn i garaget och provade en bit skumplast i den. Och det verkade fungera, trots att tekniker hade sagt att mikrovågor inte skulle gå att använda på skumplast. Det är kombinationen av tid, tryck och värme som ger filtermaterialet olika egenskaper.
1998 bildades företaget Racoon i Skellefteå. Det var mycket tack vare helhjärtat stöd från Idéforum på orten som verksamheten kom igång.

Behandlingen går till så att en viss mängd rapsolja tillförs skumplasten som sedan utsätts för värmebehandling med mikrovågor. Rapsoljan bildar en klibbig hinna på cellerna i skumplasten och fångar upp små partiklar. Mitt i fabrikslokalen i Skellefteå står en specialbyggd anläggning där behandlingen sker med hjälp av mikrovågor från sex magnetroner. Skumplasten blir olika genomsläpplig, beroende på hur länge och intensivt den behandlas.
Tester utförda enligt ISO 5011 har visat att Racoons filter har en reningsgrad på mellan 95 och 99 procent.
Racoon tillverkar idag ett drygt hundratal varianter av filter.
- Uppbyggnaden av filtret beror helt var det ska användas. Det är skillnad på om det ska användas i gruvmiljö med oljedimma, eller i trafiken i Skellefteå, eller för den delen i Oslo som är en av de värsta grytorna ur miljösynpunkt, säger Olle Sydlén.
Filtren byggs sedan upp med olika skikt. Det kan vara upp till sex skikt. beroende på hur och var de ska användas.

Racoonfiltren har hittills mest kommit att användas av bussbolag, en arbetsmiljö som Olle Sydlén känner väl sedan barndomen då den typen av verksamhet fanns i familjen. De testas nu även i gruvmiljö, bland annat av ett företag som tillverkar och säljer maskiner och fordon för gruvindustrin. Ett speciellt filter för ambulanser är under utveckling. Företaget håller också på att utveckla ett gasfilter, i samarbete med det norska allergiförbundet. Det lär också finnas inledande kontakter med ett dammsugartillverkande företag.
Busspoolen, som är ett utvecklings- och försäljningsbolag för 30 mindre bussbolag i Västerbotten, har varit med om att testa den här filtertypen under utvecklingsarbetet. Racoonfilter finns nu i drygt hälften av bolagets 200 bussar. Och omdömena är positiva:
- De förbättrar kabinmiljön inne i bussen. Luften som kommer via ventilationen är numera ren. De som lider av pollenallergi, såväl förare som passagerare, upplever en klar förbättring med den här filtertypen. Trafikfilmen på insidan av rutorna är också borta, säger Busspoolens vd Per Andersson.

Filtret är upp till 2,5 gånger dyrare än andra filter men bedöms ändå kunna konkurrera totalekonomiskt med andra filtertyper.
- Vi har lägre bytesintervall och lägre underhållskostnader därför är det sannolikt företagsekonomiskt lönsamt, inte bara miljömässigt, menar Per Andersson.
Konkurrenten Swebus har tecknat ett treårigt avtal för 40 bussar med Racoon, vilket även innefattar service av ventilationsanläggningarna. Även här är tongången positiv.
- Vi märker på städningen att vi inte längre får en fetthinna på insidan av rutorna. Det är mycket tack vare att det här filtret är fuktfrånstötande, vilket är den största skillnaden mot de filter vi hittills har använt, säger Christer Sandström, teknisk chef på Swebus norr. Och han får medhåll av Torsten Lindberg som är fordonsansvarig på företagets Umeågarage:
- Vi har mindre bekymmer med fläktmotorerna än tidigare. Det största felet är att busstillverkarna inte har förstått att montera in den här typen av filter direkt redan i fabriken. Då skulle vi slippa att ta hand om en massa damm som finns i luftkanalerna.

Tillverkningen uppgår nu till cirka 10 000 filter per år. Ett avtal med en än så länge hemlig samarbetspartner är på gång. Om det blir av kan tillverkningen komma att öka med 20 000 filter per år. Olle Sydlén är mycket optimistisk inför framtiden:
- Filtermarknaden globalt är värd 25 miljarder per år. Om fem år har vi en omsättning på minst 100 miljoner kronor!
Han är ofta ute och håller seminarier och föreläsningar om luftrening och har blivit erbjuden en forskartjänst på Karolinska Institutet, som han dock tackade nej till. Men han vill helst arbeta med forskning och utveckling och planerar att låta någon annan i företaget få ansvaret för den mer kommersiella verksamheten.