Industri

Dator upptäcker nya resultat i forskningsartiklar

En programvara från IBM fick sätta tänderna i tiotusentals vetenskapliga artiklar om ett visst protein med betydelse för cancerbehandling. Resultatet blev en rad nya upptäckter.

Publicerad

Programvaran som utvecklats i samarbete mellan IBM och Baylor College of Medicine, fick plöja över 60 000 vetenskapliga artiklar med fokus på ett protein som kallas p53. Proteinet har betydelse för cancercellers tillväxt.

Genom att analysera texten i artiklarna kunde programvaran skapa en förståelse kring en sorts enzym som kallas kinaser, Kinaserna påverkar hur p53 beter sig och kan potentiellt användas för cancerbehandling.

Programvaran kunde sedan göra en lista över andra proteiner som förekom i artiklarna och som kunde utgöra oupptäckta kinaser. Det rapporterar Technology Review.

– Vi har testat tio stycken, och sju av dem verkar vara äkta kinaser, säger Olivier Lichtarge, professor i molekylär- och humangenetik vid Baylor College of Medicine, till Technology Review.

Programvaran fick även gå igenom forskningslitteratur publicerad före 2003 för att se om den kunde hitta p53-kinaser som har upptäckts senare, och det visade sig att den hittade sju av nio kinaser som hittats sedan 2003.

– Normalt upptäcks omkring en kinas per år, och den takten skulle kunna ökas väsentligt, konstaterar Olivier Lichtarge.